Możliwości wykorzystania drugiej warstwy dysków w systemie DDT

Jest to na przykład protokół NDMP (Network Data Management Protocol), umożli-wiający zapis danych na zapleczu na taśmę bez obciążania podstawowych serwerów (tzw. tworzenie kopii zapasowej w trybie „z pominięciem serwera”).

DDT można podzielić na dwie zasadnicze wersje: emulację taśmy i „dysk jako dysk”. W pierwszej wersji dysk warstwy drugiej spełnia rolę wirtualnej taśmy, zgodnie z wcześniejszym opisem. Taka strategia, możliwa do zrealizowania dzięki programom do „wirtualizacji” taśmy, wykorzystuje dysk, by skrócić czas wykonywania kopii na taśmie. Rozwiązanie to cieszy się poparciem znanych producentów napędów taśmowych, ponieważ nie wymaga praktycznie żadnych zmian w istniejącym już oprogramowaniu do tworzenia kopii zapasowych. W niektórych rozwiązaniach dane przesyłane do dysku emulującego taśmę mogą być przesłane do taśmy w trakcie niezależnego procesu archiwizacji.

Inną wersją DDT jest potraktowanie dysku po prostu jako dysku. Dane nie są przesyłane do dysku drugiej warstwy, ale są kopiowane może także zostać utworzona ich lustrzana kopia. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że replikacja dysku umożliwia przełączenie awaryjne i skuteczne odtwarzanie danych plik po pliku: stanowi to o przewadze tej metody nad użyciem taśmy magnetycznej — przynajmniej w kry-tycznych zastosowaniach. Jedną z najbardziej przekonujących implementacji takiego rozwiązania jest Axion™ firmy Avamar Technologies.

Axion oferuje „utajnioną” technologię, zwaną „wyszukiwaniem podobieństw”, dzięki której podczas tworzenia kopii systemów IT przedsiębiorstwa wyszukiwane i usuwane są powtórzone ciągi danych. „Inteligentne” agenty po stronie klienta, zainstalowane w systemach IT przedsiębiorstwa, rozpoznają powtórzone ciągi danych w plikach i całym systemie jeszcze przed przesłaniem danych w sieci, co zmniejsza natłok w sieci LAN lub WAN. W warunkach rzeczywistych Axion przesyła i przechowuje 100 razy mniej danych niż typowe rozwiązania do archiwizacji i odtwarzania danych .

Axion, podobnie jak system Centera firmy EMC, jest odporny na uszkodzenia, dzięki zastosowaniu nowoczesnej architektury nadmiarowych macierzy niezależnych węzłów — Redundant Array of Independent Nodes (RAIN) . RAIN, co pokazano na rysunku 9.14, przesyła dane i informacje zapewniające odporność na uszkodzenia pomiędzy węzłami sieci (odpowiednik dysków w macierzach RAID), dzięki czemu Axion może pracować bezpiecznie i odzyskiwać dane po awarii węzła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>