NAGŁÓWEK SKRÓTU KOMUNIKATU

– NAGŁÓWEK SKRÓTU KOMUNIKATU — nagłówek zawierający wyniki algorytmu zastosowanego na treści zbioru danych. Algorytm tworzy niepowtarzalny „odcisk palca” zbioru danych, za pomocą którego można sprawdzić autentyczność i integralność zbioru. Istnieje kilka wersji algorytmów skrótu najnowsza to MD5. Skróty MD5 są przydatnym komponentem mechanizmów gwarantowania integralności i autentyczności danych oraz zarządzania samoopisującymi się danymi.

– NAPYLANIE — metoda pokrywania dysku twardą, gładką powłoką, która umożliwia przechowywanie danych z dużą gęstością.

– NARZUT — czas przetwarzania w kontrolerze, adapterze lub stacji przed rzeczywistym wykonaniem polecenia. Mniejszy narzut oznacza większą wydajność stacji (zobacz też ZEROWY KOSZT WYKONYWANIA POLECEŃ). W odniesieniu do dysku narzut oznacza miejsce wymagane do przechowywania informacji innych niż dane użytkownika, na przykład danych serwo. Te dodatkowe informacje często zajmują 10 procent pojemności dysku. Mniejszy narzut to większa pojemność dysku.

– NATYCHMIASTOWY ZAPIS — w systemach z natychmiastowym zapisem kod stanu jest zwracany zaraz po przeniesieniu danych do bufora stacji, bez oczekiwania na zapis danych na nośniku. Z perspektywy komputera wygląda to tak, jakby z operacji zapisu usunięto czas wyszukiwania, opóźnienie rotacyjne i czas zapisu.

– NEAR-FIELD RECORDING (NFR) — technologia optycznej pamięci dyskowej, która łączy elementy dysku twardego i pamięci magnetooptycznej (MO). Wciąż znajduje się w fazie projektowej, ale ma zapewnić wydajność porównywalną z dyskiem twardym i znacznie większą pojemność oraz niższe koszty pamięci niż bieżące technologie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>