NIEZAPRZECZALNOŚĆ

– NETWORK FILE SYSTEM (NFS) — system plików opracowany przez Sun Microsystems, umożliwiający montowanie zdalnych systemów plików między systemami homogenicznymi i heterogenicznymi. NFS to system aplikacji typu klient- serwer. Serwer NFS eksportuje lokalne katalogi, z których mogą korzystać zdalne klienty NFS. Zwykle NFS działa w oparciu o protokół IP z wykorzystaniem UDP, ale istnieją także implementacje NFS, które używają TCP jako usługi transportowej. NFS został zaakceptowany przez zespół Internet Engineering Task Force (IETF) jako standard usług plikowych w sieciach TCP/IP w internecie.

– NETWORK-ATTACHED STORAGE (NAS) — macierz dyskowa z uproszczonym serwerowym systemem operacyjnym, zoptymalizowanym pod kątem przechowywania danych i łączności z siecią IP. Urządzenia NAS zwykle udostępniają sieciowy system plików za pomocą protokołu takiego jak NFS lub CIFS/SMB.

– NFS — zobacz NETWORK FILE SYSTEM.

– NIEZAPRZECZALNOŚĆ — pewność, że transmitowana wiadomość została wysłana i odebrana przez osoby, które twierdzą, że ją wysłały i odebrały. Niezaprzeczal- ność gwarantuje, że nadawca wiadomości nie będzie mógł później zaprzeczyć, że ją wysłał, a odbiorca — że ją odebrał.

– NON-RETURN TO ZERO (NRZ) — metoda magnetycznego rejestrowania danych cyfrowych, w której odwrócenie strumienia oznacza bit o wartości 1, a brak odwrócenia strumienia — bit o wartości 0. Rejestrowanie NRZ — w przeciwieństwie do MFM i RLL — wymaga zegara synchronizującego, który definiuje czas trwania każdej komórki.

– NOŚNIK — fizyczny nośnik pamięciowy do tej kategorii należą dyski optyczne, dyski CD, taśmy magnetyczne, dyski twarde i inne technologie przechowywania informacji komputerowych. Magnetyczne warstwy dysku lub taśmy. Zobacz TALERZ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>