Ochrona danych

Jak już wcześniej wspomniano, właściwe zrozumienie funkcjonowania aplikacji i znajomość wymagań dotyczących ochrony ich danych stanowi kluczowe zagadnienie przy planowaniu nowoczesnych systemów usuwania skutków awarii. Charakter danych — ich ilość, częstotliwość zmian, wykorzystanie w innych krytycznych procesach biznesowych, ich zgodność z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi długotrwałego przechowywania i niezaprzeczalności — określa kryteria wyboru odpowiedniej stra-tegii ochrony.

Należy podkreślić, że strategia ochrony danych stanowi najważniejszy element pla-nowania procesu usuwania skutków awarii. Pozostałe strategie i działania definiowane na wypadek awarii, polegające na wymianie serwerów, sieci i komputerów są bezcelowe, o ile nie można odzyskać i przywrócić danych do postaci nadającej się do wykorzystania. Bez danych systemy i sieci są bezużyteczne.

Coraz więcej przedsiębiorstw określa takie wymagania dotyczące odzyskiwania da-nych po awarii, w których podaje się maksymalny czas do naprawy danych. W ten sposób odzyskiwanie danych staje się synonimem przywracania systemu do pracy. Znaczenie ochrony danych podkreśla reguła obowiązująca w dziedzinie planowania awaryjnego, która stwierdza, że choć wszystkie pozostałe zasoby przedsiębiorstwa (z wyjątkiem pracowników) podlegają strategiom ochrony opartym na nadmiarowości lub wymianie, to ochronę danych zapewnia wyłącznie nadmiarowość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>