Odporna na uszkodzenia architektura RAIN

Architektura Axion RAIN nie ma krytycznych miejsc narażonych na uszkodzenie i może być tak skonfigurowana, aby umożliwiać odzyskanie danych po awarii w siedzibie firmy. Serwer Axion zastępuje kompletną trzywarstwową architekturę taśmową urządzeniem, którego instalacja jest bardzo prosta.

Axion obsługuje RAIN-5 , metodę zabezpieczania przed uszkodzeniami węzłów w danej lokalizacji, poświęcając na to zaledwie ułamek pojemności pamięci masowej — w porównaniu do rozwiązań wykorzystujących wyłącznie systemy lustrzane. Za-stosowana w Axion technologia RAIN pozwala uzyskać ochronę przed uszkodzeniami w jednej lokalizacji, ale oprócz tego można ją skonfigurować w taki sposób, aby za-pewniała ochronę przed uszkodzeniami również w innych miejscach. Stosuje się wtedy Remote RAIN-1 (system lustrzany obejmujący dwie lokalizacje) lub Remote RAIN-5 (skuteczna ochrona przed uszkodzeniem trzech lub więcej lokalizacji), co powala zabezpieczyć krytyczne zasoby przedsiębiorstwa przed skutkami awarii.

Wszystkie implementacje RAIN są stale aktywne, dzięki czemu dane są zapisywane i odzyskiwane we wszystkich lokalizacjach jednocześnie. Technologia RAIN w Axion całkowicie chroni właściwie skonfigurowany i zainstalowany system przed uszkodzeniem, zapewniając jago ciągłą dostępność i dużą niezawodność. Axion można też skonfigurować jako system zapisujący dane do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, gdy wymagana jest archiwizacja danych na przenośnych nośnikach w innej lokalizacji.

Technologie takie jak Axion Avamar i Centera EMC starają się zmodyfikować sposób wykorzystania dyskowych pamięci masowych, wprowadzając do nich „inteligentne” funkcje przenoszenia danych, niezawodnego zaopatrywania aplikacji w pamięć oraz — dostępny w Axion — nowoczesny system kompresji danych. Oba rozwiązania wymagają również — przynajmniej tak jest kiedy piszę te słowa — zakupu wszyst-kich elementów pamięci masowej u jednego producenta. Przedstawiciele firmy Avamar twierdzą jednak, że wkrótce zagwarantują kompatybilność swojej technologii z praktycznie wszystkimi macierzami innych producentów.

Poza systemami wielowarstwowymi i konfiguracjami RAIN, DDT można również wprowadzić jako współpracujące z siecią wyspecjalizowane narzędzie pamięciowe, instalowane w dowolnym miejscu w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa. Pomysł ten przedstawiono na rysunku 9.15: widać na nim „głowicę” sieciowej pamięci masowej (Network-Attached Storage — NAS uproszczony serwer przystosowany do współpracy z pamięcią masową i urządzeniami sieciowymi), obsługującą systemy plików oparte na IP, takie jak Network File Systems lub Common Internet File System (NTFS/CIFS) oraz coraz popularniejszy protokół blokowy (także oparty na IP) — Smali Computer Systems Interface over Internet Protocol (iSCSI). Głowica NAS może zostać podłączona do przełączanej struktury Fibrę Channel lub sieci IP SAN składającej się z co najmniej dwóch warstw dysków, ewentualnie do systemu taśmowego. Jest to w gruncie rzeczy kompletny system DDT.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>