Oksymoron XXI wieku: sieci pamięci masowej Fibrę Channel

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się „marketekturze”, która otacza sieciową pamięć masową, a zwłaszcza sieci Fibrę Channel SAN. Sieci SAN początkowo miały być topologią pamięci masowej, która zapewnia sieciowe połączenia między serwerami a inteligentną infrastrukturą pamięciową, czasem nazywaną „pulą pamięci masowej” albo „mechanizmem pamięciowym”.

Taka sieć SAN byłaby z natury heterogeniczna i pozwalałaby na dowolne łączenie serwerów działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych z platformami pamięciowymi różnych producentów. Byłaby również „inteligentna” — rozpoznawałaby potrzeby aplikacji żądających dostępu do usług pamięciowych i automatycznie dostarczała im żądanych usług. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania sieć SAN stanowiłaby w pełni integralne i zawsze dostępne repozytorium krytycznych danych, a jej zabezpieczenia byłyby bardziej niż wystarczające, aby uniknąć ryzyka nierozerwalnie związanego ze zwiększoną dostępnością.

Idea ENSA SAN była naprawdę wizjonerska i szybko przykuła uwagę producentów i użytkowników technologii pamięci masowej. Gdyby została zrealizowana, sieć SAN utworzyłaby odrębną infrastrukturę przechowywania danych — nową warstwę usługową w hierarchii współczesnej n-warstwowej architektury klient-serwer. Mogłaby sprawić, że infrastruktura pamięciowa stałaby się solidnym fundamentem, na którym spoczywałyby sieci, serwery i aplikacje.

Pod koniec lat 90. producenci i eksperci jednogłośnie twierdzili, że sieć SAN to intuicyjnie oczywisty „następny krok” w przetwarzaniu danych. Pamięć masowa taniała — ceny dysków spadały nawet o połowę rocznie. Jednocześnie rosła jednak objętość przechowywanych danych — w niektórych firmach o ponad 100 procent rocznie. Oznaczało to, że trzeba będzie stosować coraz więcej pamięci masowej, a dużo pamięci — podobnie jak niemal czegokolwiek innego — dużo kosztuje, zarówno jeśli chodzi o koszty zakupu i wdrożenia, jak i ludzkiej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>