Ostatnie słowo: taśma umarła… prawdopodobnie

Pierwsza warstwa złożona jest z wysokiej klasy macierzy zapewniających szybki dostęp do danych, charakteryzujących się wewnętrzną „inteligencją” i oferujących nowoczesne funkcje replikacji danych kosztowny, nowoczesny układ kupowany zwykle w uznanych firmach. Druga warstwa obejmuje tańsze, gorszej klasy macierze — prawdopodobnie w momencie, kiedy książka ta trafi do rąk czytelnika, będą one oparte na dyskach SAS i SATA — lub nawet złożone ze starszych produktów pierwszej warstwy, które mają jeszcze przed sobą kilka dobrych lat pracy. Układy drugiej warstwy charakteryzują się wystarczającą pojemnością do składowania danych, do których sięga się rzadziej. Istnieje też warstwa stacji taśm i dysków optycznych, wy-korzystywana przede wszystkim do odtwarzania kopii danych po awarii lub do ich archiwizacji.

Taki trój warstwowy model stanowi platformę, którą można uzupełniać programowo, aby umożliwiała przenoszenie danych oparte na częstotliwości dostępu, opisane już w poprzednim rozdziale. Proces taki przedstawiono na rysunku 9.2. Zadaniem programu jest takie zwiększenie efektywności wykorzystania pojemności, aby użytkownik nie był zmuszony korzystać z technologii tylko jednego producenta.

Taka technologia obniża koszt pamięci, ponieważ rzadziej wykorzystywane dane nie są przechowywane w najdroższych urządzeniach, a dane przeterminowane są całkowicie usuwane z pamięci masowej. Zadania te są realizowane automatycznie i nie wymagają stałego nadzoru ze strony administratora.

Odwiecznym wyzwaniem stojącym przed tym systemem, jeśli historia ma tu w ogóle coś do powiedzenia, jest zbieranie informacji dotyczących procesów i aplikacji biznesowych, co pozwala stworzyć bazę informacji wykorzystywaną przy klasyfikowaniu danych, określaniu reguł utrzymania i sposobów zabezpieczeń, oraz przy innych ustaleniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>