You must be logged in to post comments on this site - please either log in or if you are not registered click here to signup
: Regulamin korzystania z WebGG
 

Regulamin korzystania z WebGG

Regulamin - 1$

Program WebGG i ca??y serwis webgg.pl s─? w??asno??ci─? Roberta Meisnera i bez jego zgody nie mog─? by─? rozpowszechniane, cytowane, dekompilowany we fragmentach, ani ca??o??ci.


Regulamin - 2$
Program WebGG jest rozpowszechniany na zasadzie licencji Freeware i korzystaj─?c z niego zgadzasz sie z jej warunkami

Regulamin - 3$
WebGG jest dostarczany z ang "as is". Programu WebGG u??ywasz na w??asn─? odpowiedzialno??─?. Robert Meisner, W??asciciele Domeny, ani firma hostuj─?ca program na swoim serwerze nie ponosz─? odpowiedzialno??ci za wynik??e ewentualne szkody.

Regulamin - 4$
Zezwala si─? u??ywanie tego programu dla jakichkolwiek, z godnych z prawem cel??w, w??─?czaj─?c w to komercyjne aplikacje, jendak??e tylko i wy??─?cznie gdy poni??sze ograniczenia s─? przestrzegane.


- Pochodzenie oprogramowania nie mo??e by─? przek??amywane; nie mo??esz twierdzi, ??e napisa??e?? tooprogramowanie. Je??eli u??ywasz tego programu w swojej aplikacji odpowiednia nota w dokumantacji by??aby mile widziana, ale nie jest konieczna.

- Informacja o pochodzeniu oprogramowania musi by─? zawsze umieszczona w widocznym miejscu, tam gdzie aplikacja WebGG jest wykorzystywana..


 4.4 - 10 votes