You must be logged in to post comments on this site - please either log in or if you are not registered click here to signup
: POMOC / FAQ w korzystaniu z Web GG
 

POMOC / FAQ w korzystaniu z Web GG

Mam tylko szare pole! zamiast komunikatora Web GG.
Nie masz javy lub zainstalowana wersja ma konflikt z przegl─?dark─?. Plugin 1.4.2_04 mia?? problemy z przegl─?darkami IE szczeg??lnie dla win98, nowsza wersja 1.4.2_05 dzia??a lepiej- zainstaluj.
Wci─??? szare pole... ;(
Masz zainstalowany wymagany plugin javy JRE 1.4.2? Mo??esz to sprawdzi─? np w Internet Explorer->Narz─?dzia->SUN JAVA CONSOLE. Brak tej opcji, to brak pluginu to przejd?? do instalacji. Je??li jest to b─?dzie napisane jako to wersja. Jesli mniejsza ni?? wymagana to przejd?? do instalacji.
Co oznacza CERTYFIKAT?
Taki certyfikat pojawia si─?, gdy uruchamiany jest pierwszy raz komunikator. Informuje on u??ytkownika o tym kto podpisa?? si─? pod tym produktem/przyzna?? si─? do tego produktu.
Nale??y wybra─? "YES"(akceptacja na ten raz) lub "ALWAYS"(akceptacja wa??na dop??ki uruchominona jest jakakolwiek instancja przegl─?darki).
UWAGA: Przez pomy??ke wybra??e?? "NO"? zamknij wszystkie przegl─?darki, to znowu dostaniesz to pytanie o certyfikat.
Dla przegl─?darki Opera nale??y:
w pliku .../OperaX/classes/Opera.policy doda─? celem akceptacji certyfikatu:
grant codeBase "http://webgg.pl/-" ;


Na jakim porcie dzia??a Web GG?
Web GG dzia??a dok??adnie na tym samym porcie co oryginalny klient Gadu - Gadu czyli: 8074.
Pobiera tak??e informacj─? o dzia??aj─?cym serwerze Gadu - Gadu na porcie: 80.
Aby korzysta─? z Web GG musisz odblokowa─? te porty.
Jaki system operacyjny musz─? posiada─??
Musisz posiada─? stem operacyjny dla kt??rego jest dost─?pna wymagana wersja pluginu javy czyli JRE 1.4.2. Je??li wi─?c masz system operacyjny starszy ni?? Windows 98 to niestety nie uruchomisz komunikatora.
Czat wykonany jest w technologii javy jest wi─?c dost─?pny tak??e pod linuxem, Apple Mac OS, i prawie ca??ej rodzinie Windows (>=win98).
Zamkn─???em okno z WebGG - gdzie jest program?
Web GG jest wykonane jako aplet, czyli takie co?? w javie uruchamiane ze strony www (najcz─???ciej/najpro??ciej), szczeg??lnie gdy jest -jak u nas- zintegrowana ze strona, a nie jest samodzielnym programem jak Gadu - Gadu/ICQ.
Dlatego nie nale??y go szuka─? na pulpicie, menu systemu, systray, bo Web Gadu si─? nie instaluje.
Instalowana jest tylko maszyna javy (plugin) do obs??ugi wszelkich program??w w javie.
Jak korzysta─? z WebGG?
Je??eli kiedykolwiek korzysta??e?? z oryginalnego klienta Gadu - Gadu z Web GG nie bedziesz mia?? ??adnych problem??w. ;)
Wpisuj─? has??o i numer GG i pojawia si─? komunikat:
"Podaj prawid??owy numer Gadu - Gadu" ?
Poda??e?? nieprawid??owy numer Gadu - Gadu. Prawid??owy numer to numer z??o??ony z samych cyfr, nieujemny, wi─?kszy od zera.
Podaj─? has??o i numer Gadu - Gadu i nie mog─? si─? zalogowa─??
Mo??liwo??ci s─? dwie:
1) Wpisujesz z??e has??o. Sprawd??, czy nie masz wci??ni─?tego klawisza CapsLock.
2) Serwer Gadu-Gadu nie dzia??a - trzeba czeka─?...

 4.1 - 9 votes Comments

kari

nie wiem co robic jestem nowa pomocy kari
szymon1921

te morfiusz
szymon1921

te
szymon1921

k??akkkkk