Architektura OSI

Architektura OSI opisuje funkcje sieci za pomocą klasycznego, siedmiowarstwowego modelu (zobacz rysunek 3.6). Każda warstwa implementowana przez urządzenie zgodne z OSI realizuje określoną funkcję. Wszystkie te funkcje OSI można znaleźć w pięciopoziomowej architekturze Fibrę Channel.

– Funkcje interfejsu nośnika i transmisji bitów, które należą do 1. (fizycznej) warstwy OSI są realizowane przez 0. i 1. poziom FC.

Read More

Słowniczek pojęć część XXIII

– ŚREDNI CZAS DO UTRATY DANYCH (MTDL) — średni czas od początku eks-ploatacji do chwili, w której awaria komponentu spowoduje trwałą utratę danych w macierzy dyskowej. Jest to pojęcie podobne do średniego czasu między awariami (MTBF), ale tym razem bierze się pod uwagę to, że nadmiarowość macierzy RAID może zapobiec utracie danych wskutek awarii jednego komponentu.

Read More

IP SAN — czy rozsądne?

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się infrastrukturze Fibrę Channel i porównaliśmy ją z ideą SAN (sieci pamięci masowej, ang. Storage Area Network), opisaną pierwotnie w 1997 roku w Białej Księdze Architektury Sieciowej Pamięci Masowej dla Przedsiębiorstw (ENSA, ang. Enterprise Network Storage Architecture) firmy Com- paq Computer Corporation. Wprowadziła ona wstępną definicję infrastruktury pamięci masowej. W rozdziale tym obalone zostały mity tworzone wokół topologii Fibrę Channel SAN przez kadrę nadgorliwych dostawców kończył się on stwierdzeniem, że chociaż protokół Fibrę Channel mógłby posłużyć do utworzenia szeregowej infrastruktury, co rozwiązałoby pewne problemy, to jednak sieci FC SAN nie przyniosły żadnej wartości biznesowej związanej z sieciami pamięci masowej typu ENSA.

Read More

SATA, SAS i Fibrę Channel: zunifikowany widok przyszłej panoramy korporacyjnej pamięci masowej

Producenci pierwszych urządzeń należących do tej kategorii zapewniają, że większość wymagań związanych z pamięcią masową dobrze spełniają macierze SATA (a w przyszłości SAS/SATA). Twierdzą, że wiele firm wydaje pokaźne kwoty na platformy z równoległym interfejsem SCSI albo szeregowym interfejsem Fibrę Channel, choć na rynek zaczynają wchodzić tańsze alternatywy.

Read More

Realia ekonomiczne

Większość obserwatorów zgadza się, że już osiągnięcie gęstości rzędu 100 – 150 Gb/cal2 będzie wymagało rozwiązania trudnych problemów ekonomicznych (a także technicznych). Historyczna analiza rynku dysków twardych potwierdza ten pogląd.

Zamiana głowic ferrytowych na cienkowarstwowe zajęła prawie dziesięć lat. Wprowadzanie produktów opartych na głowicach MR trwało sześć lat, natomiast przejście od głowic MR do GMR — od 12 do 18 miesięcy. Producenci zgodnie twierdzą, że tempo zmian w technologii dysków magnetycznych było w przeszłości ściśle powiązane z naturą i stopniem zmian w procesach produkcyjnych reprezentowanych przez nową technologię.

Read More

WYSPECJALIZOWANE URZĄDZENIE PAMIĘCIOWE

– WYSPECJALIZOWANE URZĄDZENIE PAMIĘCIOWE — „inteligentne”, podłączone przez sieć urządzenie pamięciowe.

– WYSZUKIWANIE — operacja pobierania i wyświetlania danych zawartych w pliku.

– WYSZUKIWANIE — radialny ruch głowic do ścieżki o określonym adresie.

– ZAAWANSOWANA TAŚMA INTELIGENTNA (AIT) — technologia skanowania spiralnego, opracowana przez firmę Sony w celu tworzenia kopii i archiwizowania sieci oraz serwerów, przeznaczona do

Read More

Współczesne produkty pamięciowe nie cechują się „wrodzoną inteligencją”

Jednym z nich jest chęć przedłużenia użyteczności technologii taśmowych i optycznych, którym zagrażają (choć zagrożenie to jest w dużej mierze przecenione) nowe, niedrogie rozwiązania replikacji i ochrony danych wykorzystujące dyski magnetyczne. Innym celem jest różnicowanie produktów — i zarazem chęć przywiązania klientów do własnościowej technologii — na coraz bardziej ujednoliconym rynku.

Najgorszym możliwym wynikiem

Read More

Zarządzanie sieciami FC SAN

Jeśli wskaźnikiem żywotności tych zastępczych usług ma być częstotliwość zawierania umów o wymianie interfejsów programistycznych (API) między producentami, to zarządzanie sieciami FC SAN prawdopodobnie jeszcze długo będzie przysparzać dużych problemów administratorom pamięci masowej.

Choć kwestie wykrywania urządzeń są w

Read More

Słowniczek pojęć część V

DOSTĘP — proces pobierania albo umieszczania danych w urządzeniu dyskowym, rejestrze lub pamięci RAM (dostęp do danych w pamięci).

DOSTĘP BEZPOŚREDNI — zwykle dotyczy urządzenia PAMIĘCI POMOCNICZEJ, którego wszystkie dane są dostępne online. Stacja taśm bez włożonej taśmy nie zapewnia dostępu bezpośredniego, natomiast STACJA DYSKÓW WINCHESTER jest urządzeniem o dostępie bezpośrednim.

Read More

Zarządzanie pamięcią masową

Zarządzanie pamięcią masową nie pomaga w zdobyciu poważania wśród ludzi. W wielu przedsiębiorstwach brak nawet nazwy dla takiego stanowiska. Osoba, która je zajmuje, nie jest rozpoznawana w środowisku informatyków. Nie opracowano dla niej ścieżki kariery — może poza wyraźną wskazówką, aby administrator ciągle po-dwajał swe wysiłki, tak by mógł zarządzać coraz obszerniejszą pamięcią masową.

Read More

Ostatnie słowo: taśma umarła… prawdopodobnie

Pierwsza warstwa złożona jest z wysokiej klasy macierzy zapewniających szybki dostęp do danych, charakteryzujących się wewnętrzną „inteligencją” i oferujących nowoczesne funkcje replikacji danych kosztowny, nowoczesny układ kupowany zwykle w uznanych firmach. Druga warstwa obejmuje tańsze, gorszej klasy macierze — prawdopodobnie w momencie, kiedy książka ta trafi do rąk czytelnika, będą one oparte na dyskach SAS i SATA — lub nawet złożone ze starszych produktów pierwszej warstwy, które mają jeszcze przed sobą kilka dobrych lat pracy. Układy drugiej warstwy charakteryzują się wystarczającą pojemnością do składowania danych, do których sięga się rzadziej. Istnieje też warstwa stacji taśm i dysków optycznych, wy-korzystywana przede wszystkim do odtwarzania kopii danych po awarii lub do ich archiwizacji.

Read More