Pamięć masowa

Pamięć masowa nie ma ani standardów otwartych, ani faktycznych, a branża blokuje wszystkie próby (czy to podejmowane przez komitety normalizacyjne czy przez jednego z producentów) narzucenia sensownych standardów, które zagroziłyby pozycji poszczególnych producentów. Widać to wyraźnie w wypowiedziach wielu znawców branży pamięci masowej.

Na przykład reprezentant jednego z największych producentów macierzy dyskowych opowiada, że kierownictwo jego firmy najbardziej obawia się powtórki tego, co zdarzyło się na rynku dysków w połowie lat 90. Pod koniec lat 80. i na początku 90. dyski opierały się na własnościowych technologiach, zaczynając od wyspecjalizowanych interfejsów i niskopoziomowego formatu, a kończąc na wyspecjalizowanych konstrukcjach ramienia oraz głowic odczytująco-zapisujących. Ta różnorodność sprawiała, że produkty firmy X działały zupełnie inaczej niż produkty firmy Y i że klienci byli skazani na technologię jednego producenta. W rezultacie ceny dysków pozostawały bardzo wysokie, a zyski producentów rosły.

Obraz ten zmienił się po wprowadzeniu standardu Smali Computer Systems Interface (SCSI). Technologia SCSI oferowała mechanizm komunikacji z urządzeniami pamięciowymi, który doprowadził do ustandaryzowania elektroniki i interfejsów dyskowych. Nie był to jedyny standard interfejsu dyskowego — mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się inne standardy, w tym IDE/ATA. Ogólną konsekwencją przyjęcia tych standardów był spadek cen dysków do poziomu towarów powszechnego użytku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>