PAMIĘĆ PODŁĄCZONA DO SERWERA

– PAMIĘĆ OPTYCZNA — pamięć, która umożliwia swobodny dostęp do danych, tak jak dyski twarde. W porównaniu z nimi cechuje się większą niezawodnością, łatwiej się ją wymienia i transportuje. Czas dostępu do dysków optycznych jest jednak od dwóch do czterech razy dłuższy niż do dysków twardych, przede wszystkim ze względu na wagę głowicy optycznej, która odczytuje i zapisuje dane. W większości technologii optycznych dane zapisuje się i odczytuje za pomocą lasera podczas zapisu laser nagrzewa powierzchnię nośnika, powodując fizyczną zmianę, którą można wykryć podczas odczytu.

– PAMIĘĆ PODŁĄCZONA DO SERWERA — system pamięciowy podłączony bezpośrednio do serwera sieciowego nazywany też pamięcią podłączoną bezpośrednio.

– PAMIĘĆ PODRĘCZNA (CACHE) — tymczasowa lokalizacja w pamięci (zwykle w pamięci o dostępie swobodnym — RAM). Organizacja pamięci podręcznej jest ważna podczas wykonywania operacji wejścia-wyjścia, ponieważ pozwala oszczędzić czas dzięki funkkcjom takim jak odczyt z wyprzedzeniem.

– PAMIĘĆ PODSTAWOWA — dane elektroniczne przechowywane online, zwykle na dysku twardym komputera. Obejmuje często używane dane, bieżące prace albo dane, których używa się rzadko, ale muszą być one stale dostępne.

– PAMIĘĆ POMOCNICZA — pamięć inna niż główna podsystem pamięci masowej, w skład którego mogą wchodzić stacje dysków, stacje taśm, kontrolery i pamięć buforowa. PAMIĘĆ POMOCNICZA jest zwykle nieulotna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>