Pętla zamknięta

– PASMO STRAŻNICZE — (1) Niezapisane pasmo między przyległymi ścieżkami danych. (2) W przypadku stacji z pętlą zamkniętą— dodatkowe ścieżki poza pasmem danych, które zapobiegają dosunięciu podzespołu karetki do zderzaka bezpieczeństwa.

– PERSONEL COMPUTER INTERCONNECT (PCI) — standardowa magistrala używana w serwerach, stacjach roboczych i komputerach osobistych.

– PETABAJT —1024 terabajty.

– PĘTLA ZAMKNIĘTA — system sterujący złożony z jednej lub wielu pętli ze sprzężeniem zwrotnym, w którym funkcje sterowanych sygnałów są połączone z funkcjami polecenia, aby utrzymać określoną zależność między poleceniami a sterowanymi sygnałami. Dzięki tej technice system aktywatora głowicy może wykrywać i poprawiać błędy odchylenia od ścieżki. Rzeczywiste położenie głowicy jest mierzone i porównywane z idealną pozycją na ścieżce dzięki informacjom zapisanym na wydzielonej powierzchni dysku albo osadzonym w przerwach między sektorami. Błąd pozycjonowania powoduje wysłanie sygnału korygującego (SPRZĘŻENIE ZWROTNE) do aktywatora. Zobacz MECHANIZM ŚLEDZENIA ŚCIEŻEK.

– PLATFORMA — standard sprzętowy, taki jak IBM, Sun lub Macintosh.

– PLIK DYSKOWY — plik danych użytkownika, na przykład lista pracowników z nazwiskami i innymi informacjami. Dane pliku są przechowywane w zbiorze SEK-TORÓW (rekordów).

– PLIK ZAPASOWY — kopie plików wykonane na wymiennym nośniku (dysku, taśmie, czasem zdalnym dysku twardym) i przechowywane w celu ewentualnego przywrócenia danych po awarii sprzętu, błędzie użytkownika lub katastrofie.

– PLUG AND PLAY — mechanizm autodetekcji używany przez systemowy BIOS w celu identyfikowania i konfigurowania urządzeń peryferyjnych. Numery identyfikacyjne, przerwania i adresy portów są przydzielane w czasie rozruchu systemu.

– PŁYTKA DRUKOWANA (PCB) — płytka z układami scalonymi montowana w stacji.

– PO PROSTU KILKA DYSKÓW (PPKD) — macierz dyskowa bez funkcji RAID.

– POBRANIE — operacja odczytu danych przez procesor z PAMIĘCI GŁÓWNEJ i związane z nią operacje transmisji danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>