Pojemność a wydajność i inne realia ekonomiczne

Oczywiście, powiększanie pojemności to nie jedyny aspekt przyszłości technologii dyskowej. Trzeba również brać pod uwagę kwestie wydajności. Szybkość dostępu do danych na dysku jest coraz ważniejsza dla użytkowników i niewykluczone, że to ona wyznaczy granice przydatności technologii dysków magnetycznych.

Obserwatorzy branży utrzymują, że wtórne aktywatory w dyskach o dużej pojemności będą potrzebne nie tylko do dokładniejszego odczytywania wąskich ścieżek, ale również do zwiększenia ogólnej wydajności i przepustowości dysku. Rosnąca prędkość obrotowa dysków, która ma skracać czasy dostępu, wymaga także zastosowania wtórnych aktywatorów (nazywanych aktywatorami precyzyjnymi) poszczególnych głowic w celu uzyskania takiej samej (lub większej) wydajności szybszego i bardziej pojemnego dysku.

Inne ulepszenia niezbędne do zwiększenia wydajności to gładszy nośnik i większa teksturyzacja głowicy umożliwią one przybliżenie głowicy do nośnika oraz dokładniejsze odczytywanie mniejszych bitów. Potrzebne będą też dynamiczne łożyska płynowe. Zastąpią one łożyska stalowe lub ceramiczne, które zużywają się i hałasują, kiedy talerze wirują z szybkością większą niż 10 000 obrotów na minutę.

Według większości specjalistów branżowych stoimy u progu rozdwojenia technologii pamięci masowej — nie na platformy zoptymalizowane pod kątem bloków lub plików, jak chcieliby marketingowcy, lecz na dyski zoptymalizowane pod kątem prędkości lub pojemności. Oznaki takiego podziału sąjuż widoczne.

Jeden ze wspomnianych specjalistów twierdzi, że tempo transmisji danych zwiększa się o 40 procent, a pojemność dysków o 130 procent rocznie. W przeszłości przy zakupie dysku podstawowym czynnikiem nie była wydajność, lecz cena.

Większość klientów zwykle preferowała większe dyski po jak najmniejszej cenie, godząc się z niższą wydajnością. Producent, który zwiększał wydajność dysku o 30 procent, uzyskiwał za niego cenę wyższą zaledwie o 10 procent.

Ostatnio obserwuje się jednak nowy popyt na szybsze dyski szczególnie dobrze jest on zauważalny na rynku korporacyjnym, na którym często wdraża się wydajne macierze, a także w dziedzinie sieciowej pamięci masowej, gdzie dane muszą być współdzielone przez wielu użytkowników lub wiele serwerów. Niektórzy eksperci uważają, że stosowane będą przynajmniej dwa typy platform dyskowych: dyski o wysokiej wydajności i małej pojemności przeznaczone do systemów przetwarzania transakcyjnego oraz dyski o dużej pojemności i niskiej wydajności, stosowane do obsługi danych, które są rzadziej używane, ale mimo to wymagają zastosowania pamięci dyskowej.

Pomimo toczącej się obecnie debaty nad względną przydatnością wydajnych macierzy SCSI lub Fibrę Channel oraz tańszych macierzy ĄTA i Serial ATA (zobacz niżej), opisane powyżej rozdwojenie technologii dyskowej jest nadal kwestią przyszłości. Szybkość wprowadzania nowych, bardziej pojemnych dysków na rynek będzie w dużej mierze uwarunkowana przez ekonomię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>