POLE IDENTYFIKATORA I POLECENIE

– POKRYCIE CIENKOWARSTWOWE — typ pokrycia umieszczanego na płaskim podłożu za pomocą procesu fotolitograficznego. Pokrycia cienkowarstwowego używa się na talerzach dysku oraz na głowicach odczytująco-zapisujących.

– POKRYWA GÓRNA — wraz z odlewem podstawowym tworzy hermetyczne, bardzo czyste środowisko. Zdjęcie pokrywy górnej poza sterylną salą prowadzi do natych-miastowego zanieczyszczenia i uszkodzenia stacji dysków (i, oczywiście, do utraty gwarancji).

– POLE DANYCH — część sektora służąca do przechowywania CYFROWYCH danych użytkownika. Pozostałe pola sektora to ID, SYNC i CRC służą one do odszukania odpowiedniego pola danych.

– POLE IDENTYFIKATORA — część adresowa sektora na sformatowanym dysku twardym. Pole identyfikatora jest zapisywane na dysku podczas formatowania. Zawiera numer cylindra, głowicy i bieżącego sektora. Informacje te są porównywane przez kontroler dysku z żądanym numerem cylindra, głowicy i sektora, zanim zostanie wykonana operacja odczytu lub zapisu.

– POLECENIE — (1) Instrukcja przesyłana przez procesor do kontrolera. (2) Polecenia w języku zbliżonym do naturalnego, wpisywane przez użytkowników w celu wybrania programów albo funkcji komputera. (3) Pojedyncza instrukcja procesora, taka jak „dodaj dwie liczby binarne” albo „wyświetl bajt na ekranie”.

– PORTY FIBRĘ CHANNEL — porty Fibrę Channel mają różne typy zależne od topologii sieci Fibrę Channel. Porty N_Port to proste porty węzłów sprzętowych w topologii typu punkt-punkt porty NL_Port to porty węzłów podłączonych do pętli z arbitrażem. Porty F_Port to porty typu punkt-punkt podłączone do infrastruktury. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że F_Port to port na przełączniku. FL_Port to port łączący pętlę z przełącznikiem, a więc z infrastrukturą, E_Port jest portem rozszerzającym, służącym do łączenia przełączników. G_Port, według niektórych producentów, to port, który — w zależności od użycia — może być portem E lub F.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>