Pracownicy obsługujący pamięć masową w przedsiębiorstwach

Aby:

– zrozumieć i właściwie wykorzystać zalety technologii, użytkownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony

– móc przedstawić własne kryterium wyboru architektury pamięci masowej w oparciu o wiarygodne informacje i polemizować z niekompetentnymi szefami, użytkownik powinien mieć odpowiednią pozycję w przedsiębiorstwie

– mieć wpływ na ostateczny kształt nowoczesnych rozwiązań technicznych, tak, by były one zgodne z modelem efektywnej i kompatybilnej infrastruktury pamięciowej, użytkownik potrzebuje więcej informacji.

Przyszłość pokaże, w jaki sposób wymagania te zostaną spełnione. Jednym z pomysłów jest stworzenie grupy użytkowników pamięci masowej, która może się następnie dzielić na podgrupy na terenie USA i w innych krajach. Jedyną przeszkodą jest czas i wkład pracy członków takiej grupy: administratorzy pamięci masowej pracują według elastycznego harmonogramu i niewiele czasu mogą poświęcić na czynności po- zazawodowe.

Innym rozwiązaniem jest stworzenie internetowej społeczności lub instytucji ułatwiającej nawiązywanie kontaktów pomiędzy użytkownikami, porównywanie wyników testów, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowych uprawnień i certyfikatów, oraz ocenę standardów technicznych, opracowanych i sprawdzonych w środowiskach produkcyjnych. Pracownicy obsługujący pamięć masową w przedsiębiorstwach mogą w ten sposób zyskać pewność, że stanowią część większej grupy administratorów, co pozwoli im nabrać pewności siebie i cieszyć się szacunkiem swoich kolegów, pracowników sektora IT oraz kierownictwa przedsiębiorstwa.

Innym celem tej grupy zawodowej jest uzgodnienie wspólnego stanowiska wobec problemów nurtujących tę branżę. Przemawiając wspólnym głosem, użytkownicy mogą żądać takich technologii pamięci masowej, które rzeczywiście przyczynią się do efektywniejszej pracy przedsiębiorstwa. Producenci natomiast nie będą mieli wyboru

— zostaną zmuszeni do uwzględnienia tych wymagań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>