Problem heterogeniczności macierzy

Problem heterogeniczności macierzy nie został do dziś rozwiązany. Dopóki nie pojawią się dobre programowe narzędzia wirtualizacyjne niezależnych firm, jedynym sposobem uzyskania rzeczywistej wirtualizacji woluminów w sieci FC SAN będzie zakupienie całego sprzętu od jednego producenta (albo od tegoż producenta i współpracujących z nim firm). Innymi słowy, urządzenia pamięciowe podłączone do sieci SAN muszą być homogeniczne. W większości firm spełnienie tego warunku wymagałoby odłączenia wielu istniejących macierzy i zastąpienia ich urządzeniami jednego producenta. Mało który menedżer IT rozważa taką opcję.

Nawet w tych nielicznych przypadkach, w których decydenci IT „postawili na homo- geniczność”, rzadko udawało się uzyskać automatyczne zwiększenie efektywności przydziału pojemności. Większość metod wirtualizacji umożliwia tylko agregację numerów LUN i nie pozwala na „wycinanie i doklejanie” pojemności. Innym słowy, nie można po prostu zabrać nieużywanej przestrzeni w pamięci jednemu urządzeniu LUN (wyciąć) i dać jej drugiemu urządzeniu (dokleić). Brakuje odpowiedniej technologii (w rozdziale 7. podamy więcej informacji o ewoluujących możliwościach technologii wirtualizacji sieci SAN).

Od roku 2002 terminem „wirtualizacja woluminów” zaczęto określać techniki agregowania numerów LUN, które zdefiniowano podczas pierwszego wdrożenia homogenicznych macierzy. Jeśli numerów LUN nie przypisano pojedynczym fizycznym dyskom, agregacja LUN nie mogła zapewnić poziomu ziarnistości niezbędnego do naprawdę efektywnego przydziału pojemności.

Według Freda Moore’a, poważanego analityka oraz dyrektora generalnego firmy Ho- rison Information Strategies, efektywność przydziału pamięci jest obecnie w opłakanym stanie . Według wyliczeń Moore’a w środowiskach mainframe rzeczywista efektywność przydziału pamięci stanowi 60 procent optymalnej. W Uniksie i w Windows wynosi około 40 procent optymalnej, a w środowiskach linuksowych — zaledwie 30 procent.

Odsetki te pokazują, ile pamięci potencjalnie się marnuje i dowodzą, że przed nami jeszcze długa droga, zanim osiągniemy efektywność przydziału pamięci masowej, którą — według zapewnień producentów sieci SAN — mają przynieść systemy otwarte.

Wirtualizacja — słowo na „w” — nigdy nie urzeczywistniła się w taki sposób, żeby umożliwiała tworzenie heterogenicznych i dynamicznie skalowalnych woluminów, których miały dostarczyć sieci SAN. Obietnica efektywnego przydziału pojemności, którą szermowali niemal wszyscy producenci sieci SAN, nigdy nie została spełniona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>