Problemy logistyczne związane z odzyskiwaniem danych z taśm

W większości przypadków archiwizacja danych na taśmach wymaga dużego nakładu pracy ludzkiej, pracochłonnego gromadzenia danych i ich przenoszenia. Wszystkie te czynności mogą być źródłem błędów i narażają dane na uszkodzenie, zanim jeszcze zostaną zapisane w sposób umożliwiający ich właściwe odzyskanie. Ponadto taśma jest nośnikiem przenośnym, i ze względu na swoją budowę narażona jest na wiele niebezpieczeństw.

Nie istnieje proste rozwiązanie tego problemu, można tylko próbować zastosować jak najskuteczniejsze z nich, np. „e-magazyny” (opis poniżej).

To niektóre z najczęściej wymienianych problemów, na jakie możemy natrafić stosując tradycyjne systemy ochrony danych na nośnikach taśmowych. Niektóre, związane z koniecznością zapewnienia odpowiednio szybkiego procesu odzyskiwania danych, stają się jeszcze poważniejsze wobec wymagania, aby taśmę przenosić z siedziby przedsiębiorstwa do zewnętrznego magazynu, a z magazynu do odległego centrum odzyskiwania danych, w którym zachodzi proces odczytu informacji. Te dodatkowe wymagania wydłużają czas niezbędny do odzyskania danych zapisanych na taśmach, co zostało pokazane na rysunkach 9.7 i 9.8.

Niektóre z tych opóźnień można skutecznie zlikwidować przy użyciu „e-magazynu” i lustrzanej kopii obrazu taśmy w odległej lokalizacji metody te oferuje coraz więcej firm zajmujących się składowaniem i odzyskiwaniem danych (patrz rysunek 9.9).

Trzeba zatem przyznać, że tworzenie kopii zapasowych na taśmach wiąże się z wieloma problemami, które da się jednak przezwyciężyć, mając na uwadze potrzeby i nakłady finansowe przenoszone dla optymalizacji technologii i związanych z nią procesów. Należy również powiedzieć, że, chociaż istnieje wiele sposobów optymalizacji nośników taśmowych wykorzystywanych do ochrony danych, to znaczenie krytycznego czynnika — czasu niezbędnego do odzyskania danych — sprawia, że wiele przedsiębiorstw skłania się ku metodzie lustrzanej kopii danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>