Proces dołączania nagłówka opisującego dane

Otwartość tej strategii umożliwiłaby wykorzystanie jej przez wszystkie rodzaje oprogramowania do zarządzania pamięcią masową, w tym mechanizmy odkrywania danych, narzędzia migracyjne, narzędzia replikacyjne, mechanizmy bezpieczeństwa, menedżery hierarchicznej pamięci masowej itp. Nagłówek mógłby nawet wspomagać protokoły bezkopiowe, które umożliwiają bezpośrednią wymianę przez sieć danych przechowywanych w pamięci bez wykonywania wolniejszych, intensywnie korzystających ze stosu i procesora operacji kopiowania danych.

Opisywanie danych stanowiłoby duży krok w kierunku efektywnego przydziału i wykorzystania pojemności. Umożliwiałoby przydzielanie zasobów pamięciowych w znacznie drobniejszej skali niż nawet najbardziej zaawansowane spośród obecnych narzędzi do zarządzania pamięcią masową.

Taki system musiałby również obsługiwać elastyczny zestaw bitów nagłówka, nazywanych bitami odwołania i zmiany , aby ułatwiać migrację danych opartą na częstotliwości dostępu byłoby to zarządzanie hierarchiczną pamięcią masową „na sterydach”. Jak pokazano na rysunku 8.10, kiedy dowolny proces zapoczątkowany przez aplikację lub użytkownika uzyskuje dostęp do danych, powoduje włączenie bitu zmiany.

Drugi proces sprawdzałby nagłówki danych w regularnych odstępach czasu oraz identyfikował pliki, których użyto od czasu poprzedniej kontroli (to znaczy te, które mają włączone bity zmiany). Proces zerowałby bit zmiany takiego pliku oraz zwiększał licznik odwołań wskazujący częstotliwość dostępu, natomiast w nieużywanych plikach licznik ten nie byłby zwiększany. W ten sposób rzadziej używane dane dałoby się łatwo zidentyfikować i przenieść z droższej na tańszą platformę pamięciową (albo do pamięci archiwalnej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>