Proces krytyczny

– POWIERZCHNIA — górna lub dolna strona talerza pokryta materiałem magnetycznym do rejestrowania danych. W niektórych dyskach twardych jedna powierzchnia na jednym z talerzy jest zarezerwowana na dane serwo.

– POWIERZCHNIA SERWO — zobacz ŚCIEŻKA SERWO.

– POZYC JONER — zobacz AKTYWA TOR.

– POZYCJONER GŁOWICY — mechanizm (znany też jako AKTYWATOR), który przesuwa ZESPÓŁ KARETKI do właściwego cylindra.

– PPKD — zobacz PO PROSTU KILKA DYSKÓW.

– PRACA W CZASIE RZECZYWISTYM — natychmiastowe przetwarzanie danych wejściowych lub powiadomień o stanie.

PRĄD ZAPISU — optymalne natężenie prądu przepuszczanego przez GŁOWICĘ w celu namagnesowania obszaru nośnika.

– PREKOMPENSACJA — technika używana w przypadku niektórych dysków z nośni-kiem tlenkowym, polegająca na zapisywaniu bitów bliżej siebie w celu uniknięcia efektu odpychania (przesunięcia bitów) spowodowanego rejestrowaniem magnetycznym.

– PRML — zobacz PARTIAL RESPONSE MAXIMUM LIKELIHOOD.

– PROCES KRYTYCZNY — dowolny proces, który nie może zawieść podczas godzin funkcjonowania przedsiębiorstwa niektóre procesy komputerowe (na przykład w systemach telefonicznych) muszą działać przez całą dobę i wymagają stuprocentowej niezawodności.

– PROCESOR (CPU) — podstawowy element systemu komputerowego, który wykonuje zaprogramowane instrukcje. Składa się z jednostki arytmetycznej (ALU), która wykonuje wszystkie operacje matematyczne i logiczne, części sterującej, która służy do interpretowania i wykonywania instrukcji, a także szybkiej pamięci głównej do tymczasowego (ULOTNEGO) przechowywania aplikacji oraz ich danych.

– PROCESOR WEJŚCIA-WYJŚCIA — „inteligentny” procesor lub kontroler, który obsługuje operacje wejścia-wyjścia wykonywane przez komputer.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>