Protokół iSCSI

Tak naprawdę, iSCSI jest tylko innym sposobem łączenia pamięci masowych i serwerów na poziomie operacji blokowych. Ustawiczne porównywanie iSCSI z FC SAN ogranicza zagadnienie, ponieważ powoduje, że ludzie wierzą, iż jest tylko jeden sposób implementacji protokołu. Choć protokół iSCSI może zostać użyty do budowy SAN, nadaje się też do opartego na IP łączenia rozległych pamięci masowych, zdalnego tworzenia kopii zapasowych lub lustrzanych czy łączenia sieci SAN. Protokół iSCSI może też być używany jako kanał blokowy urządzeń NAS (sieciowej pamięci masowej, ang. Network Attached Storage), sprzyjając ewolucji hybryd NAS/SAN.

Poza tym, połączenia SAN uważa się za stale aktywne, a iSCSI umożliwia komunikację serwerów i urządzeń pamięci masowych, kiedy zaistnieje taka potrzeba nie ma zatem w tym przypadku konieczności ciągłego utrzymywania nieaktywnych połączeń. To otwiera nowe możliwości współużytkowania urządzeń pamięci masowych, które nie jest tak skomplikowane i kłopotliwe jak zarządzanie pełną siecią SAN.

Kolejną kwestią, która zasługuje na uwagę krytyków, jest następujące zagadnienie: jeżeli iSCSI został początkowo przeznaczony dla mniejszych organizacji lub departamentów, to co jest „zabójczą aplikacją”, dzięki której odniesie sukces rynkowy? Większość z wczesnych wdrożeń infrastruktury FC była podyktowana potrzebą dzielenia drogich, korporacyjnej klasy bibliotek taśm pomiędzy wiele macierzy pamięci masowych.

Wydajne tworzenie kopii zapasowych było niewątpliwie potrzebne w dużych środowiskach IT, ale producenci powątpiewali w to, że iSCSI odegra znaczącą rolę w korporacyjnych centrach danych — przynajmniej w najbliższej przyszłości. Nawet firma Cisco wycofała się ze swoich prognoz, że iSCSI mogłoby spowodować „SANifika- cję” wszystkich pamięci masowych w każdej z firm z listy Fortune 500 — częściowo z powodu wydajności aktualnej wersji protokołu, a pewnie także dlatego, że obecnie Cisco sprzedaje zarówno przełączniki FC, jak i IP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>