Przepustowość i przerwa

– PRZEPLOT — układ sektorów na ścieżce (zobacz też WSPÓŁCZYNNIK PRZEPLOTU). Wartość przeplotu informuje kontroler, gdzie — względem bieżącego sektora — znajduje się następny sektor logiczny. Na przykład wartość przeplotu równa 1 określa, że następnym sektorem logicznym jest kolejny sektor fizyczny. Wartość przeplotu równa 2 oznacza co drugi sektor fizyczny wartość 3 — co trzeci sektor fizyczny itd. Przeplotu używa się do zwiększania przepustowości systemu w zależności od opóźnień oprogramowania, stacji dysków i kontrolera. Jeśli na przykład PROGRAM APLIKACYJNY przetwarza sekwencyjne rekordy logiczne w PLIKU DYSKOWYM w czasie procesora dłuższym niż sekunda, ale krótszym niż dwie, współczynnik przeplotu równy 3 zapobiegnie marnotrawieniu całego obrotu dysku między kolejnymi DOSTĘPAMI.

– PRZEPUSTOWOŚĆ — miara wydajności, określająca objętość danych i szybkość ich transmisji między dwoma punktami. Duża przepustowość cechuje architekturę, która może przenosić dużą ilość danych z dużą szybkością, zapewniając wysoką wydajność systemu.

– PRZERWA — (1) Składnik formatu dysku. Umożliwia kompensację mechaniczną (na przykład wahań prędkości obrotowej silnika osiowego), tak aby ostatni sektor nie nadpisywał pierwszego. (2) Przerwa w przenikalnym materiale głowicy odczytująco- zapisującej (zwykle szkło spajające warstwy o dużej przenikalności), dzięki której pole magnetyczne wychodzi poza strukturę głowicy w celu zapisywania lub odczytywania bitów danych z nośnika.

– PRZERWANIE — sygnał, zwykle wysyłany przez urządzenie peryferyjne do procesora, który oznacza, że zlecone zadanie dobiegło końca lub nie może być wykonane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>