PRZETWARZANIE Z WYPRZEDZENIEM (LOOKAHEAD)

– PRZESUNIĘCIE BITOWE — efekt powstający podczas rejestrowania danych, kiedy przyległe jedynki zapisane na dysku magnetycznym wzajemnie się odpychają. „Najgorszy przypadek” dotyczy wewnętrznego cylindra, w którym bity znajdują się najbliżej siebie. PRZESUNIĘCIE BITOWE bywa też nazywane stłoczeniem impulsów.

– PRZETWARZANIE (PRZETWARZANIE DANYCH) — przenoszenie i modyfikowanie danych przez komputer zgodnie z instrukcjami programu.

– PRZETWARZANIE Z WYPRZEDZENIEM (LOOKAHEAD) — przewidywanie wydarzeń w celu przyspieszenia działania komputera. Stacja dysków może na przykład używać buforowania z wyprzedzeniem, aby przyspieszyć kolejne dostępy do se-kwencyjnych danych. Kiedy dysk otrzymuje żądanie pobrania danych, nie tylko wczytuje do bufora pamięci podręcznej żądane dane, ale „patrzy w przód” i odczytuje również kolejne dane, dopóki nie wypełni bufora. Informacje wczytane do pamięci podręcznej są dostępne niemal natychmiastowo, bez potrzeby wykonywania następnych operacji odczytu.

– PRZYWRACANIE — operacja kopiowania plików lub danych z urządzenia zapasowego do zwykłej lokalizacji na dysku twardym komputera, często w celu zastąpienia plików, które zostały przypadkowo utracone lub usunięte.

– PRZYWRACANIE PLIKÓW — proces zastępowania utraconych plików kopiami zapasowymi po awarii zasilania, uszkodzeniu urządzenia, ataku wirusa, załamaniu systemu albo pomyłce operatora.

– QUARTER-INCH CARTRIDGE (QIC) — technologia pamięci taśmowej wyko-rzystująca minikasety. Istnieje wiele standardów QIC, definiujących metody odczy-tywania i zapisywania danych na taśmach.

– RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) — metoda łączenia dysków twardych w jedno logiczne urządzenie pamięciowe, które oferuje większą niż pojedynczy dysk przepustowość i odporność na błędy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>