Redukcja prądu zapisu

– RAID ADVISORY BOARD (RAB) — organizacja producentów oraz integratorów systemów pamięciowych, która promuje RAID i pokrewne technologie pamięciowe. Została założona w roku 1992, a jej podstawowe cele to edukacja, standaryzacja

– RAM — zobacz PAMIĘĆ O DOSTĘPIE SWOBODNYM.

Słowniczek pojęć część XVIII

– RAM-DYSK — mechanizm systemu DOS, pozwalający wykorzystać część pamięci RAM komputera do symulowania stacji dysków. RAM-dysk i jego zawartość znikają w razie zaniku zasilania lub restartu systemu. Pamięć RAM jest znacznie szybsza (mikrosekundowy CZAS DOSTĘPU) niż dyski (czas dostępu mierzony w milisekundach), więc PROGRAMY APLIKACYJNE korzystające z RAM-dysku działają szybciej.

– RAMIĘ AKTYWATORA — urządzenie mechaniczne przesuwające wszystkie głowice odczytująco-zapisujące w stacji dysków obsługującej wiele talerzy dysków.

– RDM A — zobacz REMOTE DIRECT MEMORY ACCESS.

– RDMA OVER DP — Remote Direct Memory Access over IP to implementacja RDMA, która umożliwia transmisję pakietów IP z pamięci jednego komputera do pamięci drugiego bez angażowania procesora. Zobacz też REMOTE DIRECT MEMORY ACCESS.

– REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER (RISC) — architektura komputerowa, w której aplikacje są wykonywane za pomocą mniejszej liczby funkcji, co zwiększa szybkość przetwarzania.

– REDUKCJA PRĄDU ZAPISU — wejście sygnału (w niektórych starszych stacjach), który obniża natężenie prądu zapisu przepływającego przez głowicę. Zwykle sygnału tego używa się podczas zapisywania danych na wewnętrznych ścieżkach, aby zmniejszyć efekt „stłaczania” sąsiednich bitów. Większość współczesnych stacji realizuje tę funkcję wewnętrznie bez interwencji kontrolera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>