Rezerwowy ośrodek przechowywania danych

Tym niemniej zgodzono się, że umieszczanie rezerwowego ośrodka przechowywania danych w promieniu 30 mil od potencjalnego celu ataku, np. centrum Nowego Jorku, nadal wystawia te dane na zagrożenia innego typu. Wydawało się, że przedstawiciele Urzędu Audytu Komisji Skarbu, Bezpieczeństwa i Wymiany Handlowej uczestniczący w konferencji ustalą bardzo ścisłe wymagania dotyczące odległości od rezerwowego ośrodka przechowywania danych, co zmusiłoby producentów pamięci masowej do opracowania strategii ochrony danych z prawdziwego zdarzenia — ale ostatecznie porzucili tę kwestię, stwierdzając, że nie mają uprawnień do narzucania kryteriów odległości .

Chociaż brak uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych w kontekście od-twarzania po awarii, znane są przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Przepisy prawne powstałe po serii finansowych skandali i w obawie o ochronę danych pacjentów zmuszają dziś przedsiębiorstwa do odpowiedniego za-bezpieczenia pamięci masowej.

Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pamięci masowej będą wymagać zastosowania wspomnianych wcześniej starych technik do walki z zupełnie innymi, nowymi zagrożeniami, często powodowanych przez wandali znajdujących przyjemność w samym akcie zniszczenia. W tym tysiącleciu nie potrzeba już nawet wymyślać powodu do realizacji niecnych celów. Wielu przestępców komputerowych zapytanych o motywy swojego postępowania, odpowiada po prostu: „A dlaczego nie?”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>