Rodzaje rejestrowania

– REGULOWANY PRZEPLOT — przeplatanie pozwala na dostęp do więcej niż jednego modułu pamięci. Jeśli na przykład jeden moduł pamięci zawiera adresy nieparzyste, a drugi parzyste, można uzyskać dostęp do obu jednocześnie. Jeśli przeplot jest regu-lowany, użytkownik może wybrać zakresy lub obszary każdorazowego dostępu.

– REJESTROWANIE MAGNETYCZNE — użycie głowicy zapisującej, nośnika (taśmy lub dysku) i obwodów elektronicznych do przechowywania danych, dźwięku lub wideo.

– REJESTROWANIE PROSTOPADŁE — metoda rejestrowania danych cyfrowych na nośniku magnetycznym, w której bity są układane pionowo, a nie poziomo, aby zmniejszyć efekt krzyżowania się ich pól magnetycznych. Rejestrowanie prostopadłe to jeden ze sposobów radzenia sobie z efektem superparamagnetycznym, który ogranicza skalowanie gęstości powierzchniowej konwencjonalnych nośników magnetycznych.

– REJESTROWANIE SPIRALNE (HSR) — metoda rejestrowania używana na taśmach VHS i DAT, w której dane są rejestrowane pod kątem, a nie wzdłuż taśmy (liniowo), co pozwala na osiągnięcie większej gęstości zapisu danych.

– REKALIBRACJA — powrót do ścieżki zerowej. Często spotykana funkcja stacji dysków, która powoduje przesunięcie wszystkich głowic do ścieżki zerowej (skrajnej zewnętrznej).

– REKORD —jednostka utworzona z logicznie powiązanych pól.

– REMOTE DIRECT MEMORY ACCESS (RDMA) — protokół komunikacyjny, który umożliwia transmisję danych z pamięci jednego komputera do pamięci drugiego bez angażowania procesora. Różnymi postaciami RDMA są InfiniBand, Virtual Interface (VI) oraz RDMA over IP. Techniki RDMA implementuje się sprzętowo w kartach sieciowych, aby dostosować komputery do coraz szybszych sieci.

– REZERWA AKTYWNA (HOT SPARE) — zapasowy dysk twardy, który w razie awarii jednego z dysków macierzy automatycznie przejmuje jego funkcje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>