Rozdzielczość na poziomie atomowym

Jeśli chodzi o poszukiwania miejsca do przechowywania coraz większej ilości danych, trzeba wspomnieć, że pojawiło się kilka dodatkowych technologii, które być może pozwolą znacznie zwiększyć pojemności nośników magnetycznych. Oto niektóre z nich:

– Rozdzielczość na poziomie atomowym. Kilku producentów pracuje nad urządzeniem wielkości paznokcia, oferującym upakowanie więcej niż 1 TB (10 000 GB) danych na powierzchni cala kwadratowego. Technologia w nim zastosowana wykorzystuje zasadę działania mikroskopu elektronowego, w którym końcówka sondy wielkości pojedynczego atomu skanuje powierzchnię materiału, dając w efekcie obraz z dokładnością do kilku nanometrów. Atomowe pamięci masowe zostaną wyposażone w układy sond służących do zapisu i odczytu danych w określonych punktach nośnika.

Do przesuwania nośnika względem sondy atomowej służył będzie mikroskopowy układ przesuwający.

Technologia taka musi stawić czoła czterem podstawowymi wyzwaniom . Pierwszym jest nośnik danych. Naukowcy poszukują niedrogiego i trwałego nośnika reagującego na zmianę fazy do zapisu bitów (przez podgrzanie punktów z danymi i doprowadzenie do zmiany ich fazy na przeciwną). Drugie wyzwanie stanowi końcówka sondy, która musi emitować kierunkową wiązkę elektronów po przyłożeniu do niej napięcia. Silny strumień przepływający od końcówki sondy do nośnika podgrzewa punkt z danymi, co umożliwia zapisanie lub usunięcie pojedynczego bitu. Słaba wiązka elektronów służy do odczytu danych przez pomiar rezystancji (lub właściwości fizycznej zależnej od fazy) określonego punktu, którego dotyka lub w pobliżu którego znalazła się końcówka sondy. Trzecie wyzwanie to silnik lub mikroskopowy układ przesuwający, który ustawia nośnik do odczytu i zapisu z dokładnością rzędu kilku nanometrów. Czwartym i ostatnim wyzwaniem jest obudowa umożliwiająca integrację urządzenia z innym sprzętem. Rodzi to problem wynikający z zapewniania pracy w warunkach niemal całkowitej próżni, co pozwala ograniczyć rozrzut elektronów wiązki zzapisująco-odczytującej i zmniejszyć przepływ ciepła pomiędzy punktami danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>