ROZPRASZANIE-GROMADZENIE

– RLL — zobacz RUN LENGTH LIMITED.

– ROBOT — maszyna, która potrafi analizować dane zewnętrzne i odpowiednio na nie reagować, powodując (z pewnym stopniem inteligencji) zmiany w otoczeniu bez nadzoru człowieka.

– ROBOTYKA — wewnętrzne komponenty biblioteki optycznej albo zautomatyzowanej biblioteki taśm, zwykle mechaniczne ramię, które automatycznie przenosi nośniki wewnątrz obudowy w celu ich użycia lub składowania.

– ROM — zobacz PAMIĘĆ STAŁA.

– ROUTER — urządzenie elektroniczne, które łączy co najmniej dwie sieci i kieruje nadchodzące pakiety do odpowiedniej z nich.

– ROZDZIELCZOŚĆ — w odniesieniu do rejestrowania magnetycznego — szerokość pasma (albo charakterystyka częstotliwościowa) głowic rejestrujących.

– ROZMIAR KLASTRA — funkcja systemu operacyjnego — termin opisujący liczbę sektorów, które system operacyjny przydziela za każdym razem, kiedy potrzebna jest przestrzeń dyskowa. W środowiskach dosowych jest to najmniejszy ciągły obszar, który można zaalokować na przechowywanie danych. Klastry DOS-a zwykle mają rozmiar 2 KB (4 sektorów).

– ROZPRASZANIE-GROMADZENIE — funkcja, która pozwala na transmisję danych z wielu nieciągłych obszarów pamięci komputera za pomocą jednego polecenia wejścia-wyjścia.

– ROZRUCH — przenoszenie programu systemu operacyjnego z dyskietki lub dysku twardego do pamięci roboczej komputera.

– RUN LENGTH LIMITED (RLL) — metoda rejestrowania danych cyfrowych, w której kombinacje odwróceń strumienia magnetycznego są kodowane w taki sposób, żeby umożliwić zarejestrowanie więcej niż jednego bitu na jedno odwrócenie strumienia. Ta kompresja informacji zwiększa pojemność o około 50 procent.

– SAMOOPISUJĄCE SIĘ DANE — dane opatrzone nagłówkiem, który opisuje ich pochodzenie, ważność i datę wygasania oraz podaje inne informacje, które ułatwiają zarządzanie „cyklem życia” danych.

SAS — zobacz SERIAL ATTACHED SCSI.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>