Rozwiązanie firmy DataCore Softwar

Niektórzy producenci oferują wielofunkcyjne rozwiązania sprzętowe, oparte na przełącznikach, wieloportowych kontrolerach i wieloportowych adapterach magistrali. Takie rozwiązania przeznaczone są do szybkiego odzyskiwania danych z taśm i dysków za pośrednictwem wielu równoległych kanałów transmisji danych. Przypomina to podejście producentów rozwiązań wirtu- alizacyjnych, którzy starają się połączyć funkcje przełączania sieci SAN ze swoim oprogramowaniem do wirtualizacji i replikacji danych, aby umożliwić awaryjne przełączanie woluminów wirtualnych w lokalnych lub zdalnych sieciach SAN. Rozwiązanie firmy DataCore Software pokazano na rysunku 9.16.

Replikacja danych w układzie wirtualnym w strukturze Channel Fabric przy wykorzystaniu SANSymphony firmy DataCore Software (Źródło: DataCore Software Corporation,

Kolejną metodą, proponowaną przez Tacit Networks i coraz większą liczbę dostaw-ców platform NAS, jest tworzenie siatki buforów pamięci masowych w sieeci IP. Ta-kie połączone ze sobą bufory zapewniają dodatkową redundancję, chroniącą przed skutkami awarii urządzeń pamięci masowej lub sieci zapewniających dostęp do nich.

W przypadku oferty firmy Tacit, pamięć buforowa wykorzystuje własny protokół producenta Storage Caching/Intemet Protocol (SC/IP™), który przekształca sieciowe protokoły plikowe, takie jak NFS/CIFS w protokoły zoptymalizowane pod kątem sieci WAN, aby zwiększyć spójność rozproszonych buforów (zobacz rysunek 9.17). Rozwiązanie to różni się od urządzeń NAS ze zdalnym „zamrażaniem” obrazu danych i kopii zwierciadlanych tym, że „architektura pamięci buforowej Tacit rozwiązuje

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>