Ścieżka aktualizacji

– SZYFROWANIE — środek bezpieczeństwa polegający na zniekształcaniu i dekodowaniu danych za pomocą algorytmu programowego.

– ŚCIEŻKA — okrąg na powierzchni dysku śledzony przez głowicę w miarę obracania się pod nią dysku. Nazywana też kanałem.

– ŚCIEŻKA — znany z DOS-a termin „ścieżka” ma trzy definicje, wszystkie związane z katalogami. Ścieżkę można zdefiniować jako: (1) NAZWY kolejnych katalogów prowadzących do pliku (2) pełną NAZWĘ pliku lub katalogu (3) polecenie systemu DOS (ang. path).

– ŚCIEŻKA AKTUALIZACJI — w przypadku dysków termin ten zwykle oznacza rodzinę produktów o różnych pojemnościach, która pozwala zwiększać pojemność pamięci masowej w miarę zmieniających się wymagań aplikacji poprzez użycie innego dysku należącego do tej samej rodziny.

– ŚCIEŻKA DANYCH — dowolna spośród kolistych ścieżek magnetyzowanych przez głowicę odczytuj ąco-zapisującą podczas zapisywania danych.

– ŚCIEŻKA GŁÓWNA — ścieżka odniesienia dysku twardego, zwykle skrajna ścieżka zewnętrzna (zerowa), która służy do rekalibracji aktywatora.

– ŚCIEŻKA SERWO — wstępnie zarejestrowana ścieeżka odniesienia na wydzielonej powierzchni serwo w stacji dysków z pętlą zamkniętą. Wszystkie pozycje ścieżek danych porównuje się z odpowiednią ścieżką serwo, aby ustalić, czy głowica znajduje

– ŚCIEŻKA ZEROWA — ścieżka zerowa to skrajna zewnętrzna ścieżka dysku. W INTERFEJSIE ST-506 — sygnał, który wskazuje, że głowice znajdują się w skrajnym zewnętrznym cylindrze.

– ŚCIEŻKI NA CAL (TPI) — liczba ścieżek zapisywanych na każdej powierzchni dysku, używana jako miara gęstości upakowania ścieżek. Znana też jako gęstość ścieżek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>