Sektor – definicja

Słowniczek pojęć część XIX

– SATA — zobacz SERIAL A TA.

– SCALEABLE LINEAR RECORDING — format taśm firmy Tandberg Data ASA.

– SCSI — zobacz SMALL COMPUTER SYSTEMS INTERFACE.

– SCSI OVER INTERNET albo INTERNET SCSI (iSCSI) — iSCSI to standardowy protokół IETF, który pozwala przekazywać polecenia SCSI przez sieci TCP/IP. Stanowi alternatywę dla Fibrę Channel, przynajmniej jeśli chodzi o łączenie serwerów

– i urządzeń pamięciowych w sieciach SAN może również służyć do podłączania urządzeń do infrastruktury Fibrę Channel za pośrednictwem hybrydowego przełącznika iSCSI/FC.

– SECTOR-SLIP — funkcja ta umożliwia oznaczenie i pominięcie uszkodzonego sektora jego adres otrzymuje następny, sąsiadujący z nim sektor.

– SEKTOR — sektor to fragment ścieżki, którego rozmiar określa się podczas forma-towania. Używany jako komponent adresu odnosi się do sekwencyjnego numeru sektora liczonego wokół ścieżki. Zwykle jeden sektor przechowuje jeden rekord danych użytkownika. Sformatowane dyski zwykle zawierają od 17 do 26 sektorów na ścieżkę. Liczba sektorów zależy od typu systemu, możliwości kontrolera oraz metody kodowania i interfejsu dysku. W Macintoshu i Uniksie sektory są zwykle zgrupowane w bloki albo bloki logiczne, które stanowią najmniejszą dopuszczalną jednostkę danych.

– Ponieważ bloki te często mają rozmiar pojedynczego sektora, w tym kontekście terminów sektor i blok czasem używa się zamiennie. (Uwaga: termin blok w odniesieniu do fizycznej konfiguracji dysku ma inne znaczenie niż na poziomie systemu operacyjnego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>