SERIAL ATTACHED SCSI (SAS)

– SEPARATOR DANYCH — obwód oddzielający dane od informacji synchronizujących na dyskach, które przechowują połączony sygnał danych i sygnał zegarowy.

– SERIAL ATA (SATA) — SATA to szeregowa implementacja równoległego fizycznego interfejsu ATA. Serial ATA to łącze szeregowe — pojedynczy kabel (co najmniej czterożyłowy), który tworzy połączenie typu punkt-punkt między urządzeniami. Szybkość transmisji Serial ATA to 150 MB/s. Jedną z najważniejszych zalet konstrukcyjnych Serial ATA jest to, że cieńsze kable ułatwiają przepływ powietrza w obudowie serwera, pozwalając na projektowanie bardziej zwartych konstrukcji. Taśmy IDE używane w równoległych systemach ATA są grubsze, a ich maksymalna długość wynosi 40 cm, natomiast kable Serial ATA mogą mieć nawet metr długości.

– SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) — SAS to szeregowa implementacja równoległej magistrali SCSI. Cechuje się mniejszymi kablami i złączami, połączeniami peł- nodupleksowymi, możliwością adresowania tysięcy urządzeń na jeden port i szybkością transmisji 3 GB/s. Mniejsze łącza pozwalają na wytwarzanie dwuportowych stacji SAS, co zmniejsza ryzyko awarii kontrolera i umożliwia wykorzystanie zwartych, 2,5-calowych dysków w stacjach klasy wyższej, dając oczywiste korzyści w postaci zmniejszonych wymagań co do zajmowanego miejsca i potrzebnego zasilania. Protokół SAS będzie dysponował połączeniami typu punkt-punkt, ale dzięki użyciu ekspanderów — urządzeń rozgałęziających — umożliwi adresowanie wielu urządzeń z jednego portu. Urządzenia SAS i SATA można podłączać do tego samego kontrolera (ale do różnych portów), dzięki czemu nowy protokół skonsoliduje najlepsze cechy SCSI, FC i SATA w pojedynczy interfejs.

– SERIAL STORAGE ARCHITECTURE (SSA) — metoda szybkiego łączenia stacji dysków, taśm i CD-ROM oraz drukarek, skanerów i innych urządzeń z komputerem.

<

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>