Service Level Agreement

W obu przypadkach należy dokładnie zbadać wymagania stawiane przez aplikacje systemowi udostępniania i przechowywania danych, co pozwoli opracować właściwie sformułowane opinie o poziomie świadczonych usług Service Level Agreement (SLA). Chociaż sieciowa pamięć masowa nie osiągnęła jeszcze poziomu gwarantującego odpowiednio wysoką niezawodność i odporność, producenci (oraz „pierwsze pokolenie” ddostawców usług przechowywania danych SSP), tacy jak GreekPath Systems i Storability, robią wszystko, aby stworzyć oprogramowanie zarządzające usługami składowania i katalogowania danych.

Branża informatyczna poczyniła pierwsze kroki w kierunku opracowania modelu ja-kościowego usług infrastruktury pamięci masowej, zwanego 7-Layer Storage Mana-gement Model (wyraźne odniesienie do siedmiowarstwowego modelu sieci OSI), aby wykorzystać sieć pamięci masowej do budowy Managed Storage Utility. Twórcy modelu zauważyli, że istnieją już niezależne, nie zintegrowane ze sobą narzędzia zarządzające dla podsystemu dysków SAN, infrastruktury Fibre Channel i sieci IP, głowic plikowych NAS, podsystemów pamięci taśmowych, systemów zdalnego zarządzania opartych na SNMP, baz danych OSS/BSS, itd. Narzędzia te muszą współpracować w ramach wspólnej platformy, która umożliwi usługodawcy zarządzanie siecią pamięci masowej i udostępnianie pamięci ponadto obsługują system naliczania opłat.

Jak pisze jeden ze specjalistów popierających ten model, zalecany zestaw funkcji wydzielających pamięć masową z sieci obejmuje tworzenie wirtualnych dysków, automatyzację procesu tworzenia kopii zapasowej, automatyzację udostępniania pamięci masowej, integrację sieci IP z infrastrukturą Fibrę Channel, heurystyczne metody zarządzania SLA oraz indywidualny portal zarządzania — wszystko to dostępne przez przeglądarkę WWW . EMC Corporation zdefiniowała warstwy od 1. do 5. modelu (szczegóły w tabeli 9.1), natomiast CreekPath Systems uważana jest za twórcę warstw 6 i 7.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>