Serwer SQL

Poprzez możliwość używania z serwerem SQL, NAS stała się, podobnie jak wszystkie inne platformy pamięci masowej, tak zwaną hybrydą, zorientowaną zarówno na system plików, jak i na bloki. Szczegóły tej ewolucji zostały opisane poniżej.

SAN, w odróżnieniu od NAS, pojawiła się początkowo jako rozwiązanie dla archiwizacji danych na taśmach poza LAN. Z obserwacji wynika, że ponad 75% wczesnych SAN wdrożono jako zaplecze współdzielonych bibliotek taśm. Przyczyną tego było nie tylko planowane umożliwienie uzyskania dostępu do kosztownych bibliotek, ale oprócz tego także chęć zapobieżenia problemowi kurczenia się czasu na wykonywanie kopii zapasowych, który w środowisku systemów otwartych był plagą przeprowadzanej z wykorzystaniem LAN archiwizacji na taśmach.

Grupa dostawców dostrzegła jednakże następną „morderczą aplikację” SAN były zachwalane jako skalowalne rozwiązania dla blokowego przechowywania danych powiązanych z wielkimi bazami. Na początku duży nacisk położono na pojęcie „użyteczność pamięci masowej”. Ostatecznie SAN okazały się być bardziej macierzami macierzy z podziałem na strefy, który zastąpił staromodny podział macierzy na segmenty.

Czy można zapamiętać pliki w SAN? Oczywiście: w końcu pliki są zbiorem bloków. Ale aby używać SAN (lub innej platformy) do przechowywania plików, trzeba zapewnić użytkownikom końcowym i aplikacjom środki do zarządzania oraz kontroli dostępu do plików. Pliki pamięci dla SAN (lub innej platformy, gdzie pojemność pamięci masowej jest dzielona na wiele komputerów z wieloma systemami operacyjnymi) wymagają zarządzania. Z powodu różnic w znaczeniu poszczególnych systemów plików używanych przez różne systemy operacyjne, pliki muszą być tak posegregowane na współdzielonej platformie, aby te, które są wykorzystywane przez jeden system operacyjny, były oddzielone od wykorzystywanych przez inny. Tradycyjnie we współdzielonych, bezpośrednio przyłączanych macierzach uzyskiwano to dzięki podziałowi na partycje. W przypadku SAN podobny logiczny podział zapewniają strefy.

Prace nad rozwojem systemów plików SAN prowadzone są m.in. w firmie IBM. Trzymając się tradycji FC SAN, wiele rozwiązań obsługuje jedynie jeden system operacyjny lub platformę pamięci masowej jednego dostawcy. Do dziś taniej i łatwiej jest używać FC SAN do niezależnych od systemu operacyjnego bloków niż do systemu plików. W przypadku systemów plików, architekci i konsultanci pamięci masowej preferująNAS, a nie SAN.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>