SERWOSYSTEM KLINOWY I SERWER

– SERWER — komputer, który zapewnia dostęp do sieci i jej zasobów, jest wyposażony w oprogramowanie administracyjne i udostępnia usługi (takie jak przechowywanie plików) komputerom biurkowym.

– SERWERY KLASTROWE — wiele hostów połączonych prywatną linią komunikacyjną na przykład ethemetową siecią szkieletową, i tworzących zespół, który działa jako jednostka, wykonując złożone instrukcje przez podział obciążenia pomiędzy wszystkie elementy takiego kręgu.

– SERWOMOTOR — silnik używany do pozycjonowania ramienia aktywatora oraz głowic zapisująco-odczytujących nad dyskiem twardym.

– SERWOSYSTEM KLINOWY — pewna część CYLINDRA zawiera dane przeznaczone dla mechanizmu pozycjonującego. W przerwach między sektorami zapisane są dane serwo, dzięki którym głowica nie zbacza z cylindra. Zobacz też OSADZONE DANE SERWO.

– SETUP — program używany przez komputery typu AT do modyfikowania informacji w pamięci CMOS. Program ten jest zwykle zapisany w systemowym BlOS-ie i uruchamiany z klawiatury. W niektórych systemach znajduje się na dyskietce.

– SIEĆ KORPORACYJNA — system połączeń sieciowych, który scala wszystkie sieci lokalne firmy, pozwalając na komunikację między odległymi geograficznie lokalizacjami i ośrodkami.

– SIEĆ LOKALNA (LAN) — sieć komunikacyjna służąca do łączenia komputerów

– i innych urządzeń elektronicznych na ograniczonym geograficznie obszarze. Sieć lokalna może na przykład łączyć użytkowników w jednym budynku, umożliwiając im udostępnianie danych, wymianę poczty elektronicznej i współdzielenie urządzeń pe-ryferyjnych.

– SIEĆ OTWARTA — sieć zbudowana ze sprzętu zgodnego ze standardami branżowymi, które umożliwiają współpracę różnych systemów operacyjnych (na przykład Uniksa, Windows NT).

– SIEĆ ROZLEGŁA (WAN) — sieć korzystająca z długodystansowej, szybkiej technologii komunikacyjnej (na przykład linii telefonicznych i satelitów) w celu łączenia odległych komputerów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>