Sieć VSAN

Znajomość funkcjonowania twardego podziału strefowego ma znaczenie dla właściwego zrozumienia szybko rozwijających się technologii FC SAN, takich jak Virtual SAN (VSAN) Cisco Systems. VSAN rozwiązuje najważniejsze problemy bezpieczeństwa i odporności na awarie w infrastrukturze Fibre Channel, dzięki nowym rozwiązaniom stosowanym obecnie wyłącznie w przełącznikach Andiamo i Cisco. Polegają one na podłączaniu każdego węzła do dwóch niezależnych infrastruktur. Taka konstrukcja zapewnia odporność na uszkodzenia, sprawiając, że urządzenia nie są podatne na awarię łącza lub portu w jednej z infrastruktur.

Nawet jednak taka konstrukcja zapewniająca współpracę z dwoma infrastrukturami ma swój słaby element: serwer nazw w przełączniku. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że błędnie działające urządzenie zakłóci usługę nazewniczą do tego stopnia, że wpłynie nie tylko na własną strefę, ale na wszystkie urządzenia w infrastrukturze. Zmniejszałoby to odporność zdublowanej topologii na uszkodzenia.

W roli tworu położonego wyżej w hierarchii warstwowej niż serwer nazw występuje sieć VSAN. Taka sieć wyposażona jest w niezależną bazę danych dla serwera nazw, używaną zamiast jednej wspólnej bazy dla wszystkich stref. Może ona nawet być uruchamiana jako oddzielna usługa w przełączniku, co ogranicza możliwość przenoszenia się uszkodzeń i pozwala dokładnie umiejscowić źródło problemów. Sieci VSAN są bezpieczniejsze, więc mają przed sobą świetlaną przyszłość. Jeśli jednak jakieś urządzenie jest podłączone do dwóch niezależnych sieci VSAN i zacznie działać niezgodnie z oczekiwaniami, może narazić na uszkodzenie obie sieci VSAN.

W czasie, kiedy powstawała ta książka, brak było jeszcze standardów definiujących sieci VSAN. Cisco i Andiamo energicznie poszukują wsparcia z kręgów ANSI i IETF.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>