Sieci FC SAN

Sieci FC SAN z definicji nie są sieciową pamięcią masową. Stanowią przedłużenie topologii pamięci podłączonej do serwera, której używano do łączenia macierzy pamięciowych z serwerami przez ostatnich 40 lat. Sieci FC SAN wprowadzają po prostu przełącznik, który umożliwia (w najlepszym razie) nawiązywanie większej liczby połączeń między fizycznymi urządzeniami pamięciowymi a adapterem HBA oraz transmisję danych na większą odległość niż równoległe magistrale SCSI.

Wbrew rozdmuchanej reklamie sieci FC SAN same z siebie nie poprawiają efektywności przydziału ani wykorzystania pamięci, nie ułatwiają zarządzania i nie zwiększają współczynnika liczby gigabajtów na administratora. Bywa, że zwiększają koszty zarządzania i liczbę personelu administracyjnego, a w najgorszym razie wprowadzają do środowiska obliczeniowego nieprzewidywalność i przestoje, których nie tolerowa- noby w bardziej tradycyjnych topologiach pamięci masowej.

Jeśli jednak korzysta się z nich inteligentnie, infrastruktury FC mogą tworzyć topologie adekwatne do niektórych problemów. Zwykle wiąże się to z dużymi kosztami — w tym z kosztem wdrożenia przełączanej infrastruktury i rozwiązania problemów z niestabilnością heterogenicznego sprzętu oraz z kosztem zatrudnienia, przeszkolenia i utrzymywania grupy ekspertów od Fibrę Channel jako części personelu informatycznego.

Można do upadłego bronić infrastruktury FC za pomocą argumentów zaczerpniętych z teorii sieci SAN, ale rzeczywistość zwykle jest zupełnie inna. Nawet ci, którzy wdrożyli „udane” sieci FC SAN, zwykle przekonują się, że wcale nie tworzą one puli pamięci masowej. Obecnie sieci FC SAN to niewiele więcej niż przerośnięte macierze pamięciowe, które trzeba dzielić na strefy — tak jak partycjonuje się wieloporto- we macierze — aby spełnić wymagania heterogenicznych serwerów i działających na nich aplikacji.

Topologia ta jest ostatnim (oby) przeżytkiem modelu pamięci podłączonej do serwera oraz mostem prowadzącym do nowych koncepcji infrastruktury pamięci masowej. Tak przynajmniej twierdzą zwolennicy pamięci masowej IP, o czym będzie mowa w następnym rozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>