Sieci SAN i efektywność przydziału pojemności

Wielu pierwszych zwolenników tej technologii uznawało wysoki koszt zakupu i wdrożenia sieci Fibrę Channel (FC) SAN za nieistotny, kładąc na drugą szalę ogromny wzrost wydajności wynikający z zastosowania topologii sieciowej pamięci masowej. Producenci argumentowali, że sieci FC SAN szybko się spłacą dzięki efektywniejszemu przydziałowi pojemności oraz ulepszonemu zarządzaniu.

Ulepszone zarządzanie pamięcią masową zgromadzoną w sieć FC SAN pozostaje mitem, który zbadamy dokładnie w dalszej części tego rozdziału. Perspektywa bardziej efektywnego przydziału pojemności była jednak bardzo atrakcyjna dla większości menedżerów IT. Aby zrozumieć dlaczego, wystarczy zajrzeć do dowolnego działu informatycznego, w którym pamięć masowa jest podłączona bezpośrednio do serwerów.

W niemal każdym dziale informatycznym niektóre serwery mają bezpośrednio przyłączoną pamięć, w której dość regularnie kończy się miejsce na dysku. Kiedy tak się dzieje, system operacyjny serwera zwykle generuje komunikat „Błąd: dysk pełny” i przekazuje go do aplikacji oraz (lub) użytkownika. Administrator serwera, który zazwyczaj jest odpowiedzialny za zarządzanie i przydział całej pamięci masowej w rozproszonym środowisku klient-serwer, musi wysłuchać narzekań użytkownika, a potem poświęcić sporo czasu na rozwiązanie problemu, przenosząc pliki w celu zwolnienia miejsca albo dodając więcej dysków do dołączonej macierzy.

Tymczasem inny serwer, zwykle stojący całkiem niedaleko, pracuje sobie spokojnie, nigdy nie wykorzystując więcej niż 30 procent pojemności swojej pamięci masowej (zobacz rysunek 3.3). Administrator spogląda tęsknie na „układny” serwer i zastanawia się, dlaczego nie może udostępnić wolnej przestrzeni na bezpośrednio podłączonej platformie pamięciowej serwerowi, któremu zawsze brakuje miejsca.

W opisie tym zawiera się idea efektywnego przydziału pamięci parafrazując barda — „tego, z czego składały się sny ó sieciach FC SAN”. Producenci obiecywali, że wdrożenie sieci FC SAN umożliwi organizacjom efektywniejsze rozdzielanie pojemności pamięci masowej pomiędzy aplikacje. Wystarczy połączyć pamięć masową w sieć FC SAN, żeby wykorzystać wolne miejsce na dowolnej platformie pamięciowej do utworzenia skalowalnych dynamicznie „woluminów wirtualnych”. Aplikacje i użytkownicy, a zwłaszcza administratorzy serwerów, już nigdy nie zobaczą komunikatu „Błąd: pełny dysk” (zobacz rysunek 3.4).

Z tej korzyści wynikają inne. Producenci twierdzili na przykład, że zwiększona efektywność przydziału pojemności w sieciach FC SAN pozwoli klientom zaoszczędzić pieniądze. Sieci FC SAN spłacą się, umożliwiając dłuższe korzystanie ze starszych platform pamięciowych i opóźniając konieczność nabycia nowego sprzętu.

Co więcej, sieciowe woluminy wirtualne łatwo się skalują— wystarczy dodać więcej pojemności do istniejącego woluminu wirtualnego. Sieci FC SAN eliminują więc kosztowne przestoje spowodowane rozwiązywaniem problemów z przestrzenią dyskową. To kolejna potencjalnie duża (w zależności od środowiska) oszczędność związana z sieciami FC — zwłaszcza, że średni koszt przestojów we wszystkich gałęziach gospodarki Stanów Zjednoczonych szacuje się na ponad milion dolarów na godzinę, licząc tylko bezproduktywną pracę (zobacz rysunek 3.5).

Średnia Turystyka Media Budownictwo Elektronika Usługi profesjonalne Metalurgia Opieka zdrowotna Służby publiczne Transport Chemia Artykuły konsumpcyjne Przemysł spożywczy Bankowość Farmaceutyka Handel detaliczny Ubezpieczenia Nowoczesna technologia Finanse Wytwórczość Telekomunikacja Energetyka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>