Sieci TCP/IP

Niezależnie od tego, co mówili dostawcy, SAN był jedynie marketingowym terminem, związanym w niewielkim zaledwie stopniu (lub nawet wcale!) z techniką.

Kiedy zwolennicy Fibre Channel zniekształcali znaczenie pojęcia SAN, zosstała utworzona działająca w ramach IETF (Internet Engineering Task Force) grupa robocza, której zadaniem było takie rozwinięcie protokołów, aby wykorzystać sieci TCP/IP jako infrastrukturę dla systemów pamięci masowej. Zespół pod nazwą IP Storage Working Group szybko odrzucił argumenty Fibre Channel Industry Association, głoszące, że protokół IP nigdy nie będzie działać jako połączenie dla pamięci masowych. Członkowie grupy przekonywali, że problemy specyficzne dla protokołu IP, chociaż nietry- wialne technicznie, powinny być rozwiązane, zaś pamięci masowe mogą z powodzeniem funkcjonować w opartych na tym protokole sieciach.

Przed rokiem 2003 dostawcy z branży pamięci masowych zaczęli skupiać się wokół niedawno ukończonego dokumentu Request for Comment (RFC) — rodzaj standardu proponowany przez IETF — dotyczącego transportu protokołu SCSI za pomocą IP (iSCSI), a także odnosić się do infrastruktury FC jako do „tradycyjnego SAN” w swobodnych rozmowach i prezentacjach konferencyjnych. Niektórzy z nich to ci sami ludzie, którzy właśnie skończyli rozlokowywać wśród swoich klientów „tradycyjne” sieci pamięci masowej, oparte na Fibre Channel.

Podobnie jak FC SAN, obecne sieci pamięci masowej oparte na protokole IP także nie sprawdzają się — a przynajmniej nie realizują idei ENSA SAN. Jednakże sieci IP SAN są bliższe osiągnięcia tego celu, poprzez wykorzystanie w pełni działającej sieci z solidnym zestawem usług jako infrastruktury dla operacji wejścia-wyjścia pamięci masowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>