Sieciowa pamięć masowa — zagadka Zen

Sieciowa pamięć masowa jest dziś czymś w rodzaju zagadki Zen. Z jednej strony, można przekonująco uzasadniać, że każda pamięć masowa jest już sieciowa, niezależnie od tego, czy stanowiąją dyski zainstalowane wewnątrz obudowy serwera lub montowane w macierzy połączonej z serwerem przez równoległy kabel SCSI, czy dostępne poprzez LAN przy wykorzystaniu protokołu sieciowego systemu plików albo połączone z innymi macierzami i serwerami, dzięki przełączanej infrastrukturze Fibrę Channel.

Uzasadnienie tego twierdzenia jest proste: w dominującej dziś architekturze systemów otwartych klient-serwer, praktycznie wszystkie klienty (aplikacje lub użytkownicy) uzyskują dostęp do danych poprzez połączone ze sobą serwery w sieciach lokalnych lub rozległych (włączając w to internet). Jak pokazano na rysunku 5.1., przeważająca większość zapytań do pamięci masowej jest wysyłana i realizowana w sieciach opartych na IP. W rezultacie cała pamięć masowa jest już połączona siecią.

Z drugiej strony, można przekonywać, że żadna dzisiejsza pamięć masowa nie jest naprawdę sieciowa. Argumentem może być to, że błędnie używa się terminu „sieciowe pamięci masowe” w odniesieniu do wszystkich obecnych kategorii produktów i topologii pamięci masowej. Faktycznie, wszystkie tak zwane produkty sieciowej pamięci masowej kontynuują model pamięci podłączonej do serwera.

Na przykład, pamięć masowa podłączona przez sieć (NAS, ang. NetWork Attached Storage) to trochę więcej niż system operacyjny uproszczonego serwera (thin server operating system) przyłączony do macierzy pamięci masowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>