Skuteczniejsze metody tworzenia kopia zapasowych

Podczas projektowania strategii ochrony danych bardzo istotne jest, by nie zapomnieć 0 istnieniu rozwiązań innych niż tworzenie kopii zapasowej na taśmach i dyskach. Prawie codziennie pojawiają się nowe technologie umożliwiające dostosowanie ochrony danych do wymagań nakładanych przez konkretne aplikacje.

Wiele spośród nowych produktów to po prostu „dodatki” do starszych systemów ar-chiwizacji danych na dyskach lub taśmach. Inne noszą zrozumiałą samą przez się nazwę „przełomowych technologii”, które wydają się całkowicie zmieniać podejście do tradycyjnych systemów ochrony danych wykorzystujących archiwizację i tworzenie lustrzanych kopii. Aby oddzielić plewy od ziarna konieczne są jednak dokładna analiza 1 pracochłonne testy.

W 2002 r. powstała organizacja Enhanced Backup Solutions Initiative (EBSI), która miała zająć się tymi badaniami. Założyciele — Quantum Corporation, Network Ap-pliance, Legato Systems i Avamar Technologies — zakładali, że EBSI zajmie się ba-daniami możliwości systemów taśmowych i lustrzanych oraz przyjmie standardy pozwalające na wdrożenie tych rozwiązań. (Wspomnę, że zasiadałem w Radzie Nadzorczej organizacji jako rzecznik interesów klientów).

Zebrania ekspertów zrzeszonych w tej organizacji były bardzo owocne. Każda firma proponowała przecież własne „hybrydowe” strategie tworzenia kopii zapasowych lub lustrzanych, mając na uwadze niedostatki technologii klientów i starając się zarobić na nowych architekturach, które opierały się na tanich macierzach dyskowych i nowatorskiej własności intelektualnej. Doprowadzono jednak do ogólnego porozumienia, stwierdzając, że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, i że w interesie wszystkich producentów jest, aby ułatwić klientom ochronę ich cennych danych.

Za uznaniem znaczenia, jakie EBSI przykłada do ochrony danych, może świadczyć zainteresowanie, jakie wzbudziła w branży IT. Na stronie WWW organizacji w ciągu pierwszych kilku dni zarejestrowało się ponad 450 użytkowników, z których większość była zainteresowana podniesieniem skuteczności ochrony danych lub poszukiwała odpowiednich rozwiązań, przerażona możliwością zdarzenia się katastrof na miarę ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku. Użytkownicy obawiają się również skutków wprowadzenia nowych przepisów prawnych w USA, np. ustawy ubezpieczeniowej Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), ustawy Sar- banes-Ohley’a i Graham Leach Bliley Act .

Jako rzecznik interesów klientów w Radzie Nadzorczej EBSI zajmowałem się in- wentaryzowaniem nowych rozwiązań, które miały „zmodernizować” proces archiwizacji na taśmach, nie wprowadzając przy tym kosztów nierozerwalnie związanych z technologią lustrzaną. Wyniki tych analiz przedstawiono na rysunku 9.11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>