Słowniczek pojęć część IV

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) — program służący do pobierania i aktualizowania plików w bazie danych, a także zarządzania nimi.

DFHSM {Data Facility Hierarchical Storage Manager) — system zarządzania hie-rarchiczną pamięcią masową opracowany przez firmę IBM, część DFSMS.

DFSMS (Data Facility Storage Management System) — system do zarządzania danymi, kopiami zapasowymi i hierarchiczną pamięcią masową, używany przez mainfra- me’y MVS i OS/390 firmy IBM. Wprowadzony na rynek w 1993 roku, łączy procedury tworzenia kopii zapasowych, kopiowania danych, zarządzania hierarchiczną pamięcią masową i sterowania urządzeniami w jednym pakiecie, który zarządza wszystkimi funkcjami wejścia-wyjścia systemu operacyjnego.

DIGITAL AUDIO TAPE (DAT) — technologia pamięci masowej, która używa 4-milimetrowej taśmy do przechowywania danych. Taśma DAT przypomina taśmę dźwiękową, ale dane nie są zapisane liniowo wzdłuż taśmy, lecz pod kątem. Ten format rejestrowania, nazywany DDS, jest branżowym standardem we wszystkich urządzeniach DAT.

DIGITAL DATA STORAGE (DDS) — format rejestrowania używany przez wszystkich największych producentów stacji i nośników DAT jest to jedyny uznany standard branżowy systemów DAT. Terminowi DDS często towarzyszy numer, który określa generację standardu, na przykład DDS-3 reprezentuje produkt trzeciej generacji.

DIGITAL LINEAR TAPE (DLT) — technologia serpentynowa opracowana przez Digital Equipment Corporation i usprawniona przez firmę Quantum, służąca do two-rzenia kopii zapasowych oraz archiwizowania danych przechowywanych w sieci i serwerach. Technologia DLT spełnia wymagania systemów klasy średniej i wyższej.

DIGITAL VIDEO DISK (DVD) — dysk, który rozmiarem, kolorem i formatem fi-zycznym przypomina standardowy dysk CD, ale mieści ponad siedem razy więcej danych. Typowy dysk CD zawiera około 650 MB danych, natomiast współczesne dyski DVD — aż 4,7 GB, a w przyszłości mają mieścić nawet 17 GB. Dysk DVD może pomieścić dwugodzinny film, dzięki czemu jest atrakcyjnym nośnikiem dla branży rozrywkowej, a także dla producentów komputerów osobistych. Zwykły dysk DVD umożliwia tylko odczytywanie danych. Istnieje wiele standardów DVD-RAM i DVD-RW, które umożliwiają rejestrowanie danych na dysku DVD, ale żaden z nich nie został jeszcze powszechnie zaakceptowany.

DIRECT ACCESS FILE SYSTEM (DAFS) — wydajny protokół współdzielenia plików oparty na architekturze pamięć-pamięć. DAFS umożliwia hurtową transmisję danych między buforami aplikacyjnymi dwóch komputerów bez dzielenia danych na pakiety. Pozwala też aplikacjom na dostęp do sprzętu z pominięciem systemu operacyjnego.

DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) — metoda transmisji danych między urządzeniem peryferyjnym a pamięcią komputera z pominięciem procesora. DMA zwiększa szybkość i wydajność, ponieważ system może kontynuować przetwarzanie nawet wtedy, kiedy pobiera nowe dane z dysku.

DŁUGOŚĆ KOMÓRKI BITU — fizyczny rozmiar komórki bitu w kierunku reje-strowania, mierzony po obwodzie ścieżki.

DŁUGOŚĆ PRZERWY — zmniejszanie długości przerwy pozwala uzyskać większą gęstość bitów, ponieważ linie sił magnetyzują mniejszy obszar nośnika.

DOCUMENT IMAGE MANAGEMENT (DIM) — system zarządzania pamięcią masową służący do przekształcania dokumentów papierowych, zdjęć i faktur do formatu elektronicznego, który mogą przetwarzać komputery.

DOMYŚLNA WARTOŚĆ — konkretna wartość zmiennej, którą posłuży się komputer, jeśli nie zostanie ona jawnie zmieniona (zwykle za pomocą oprogramowania).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>