Słowniczek pojęć część V

DOSTĘP — proces pobierania albo umieszczania danych w urządzeniu dyskowym, rejestrze lub pamięci RAM (dostęp do danych w pamięci).

DOSTĘP BEZPOŚREDNI — zwykle dotyczy urządzenia PAMIĘCI POMOCNICZEJ, którego wszystkie dane są dostępne online. Stacja taśm bez włożonej taśmy nie zapewnia dostępu bezpośredniego, natomiast STACJA DYSKÓW WINCHESTER jest urządzeniem o dostępie bezpośrednim.

DOSTĘP DO DANYCH — kiedy kontroler poda stacji wszystkie trzy komponenty adresu sektora, pole identyfikatora sektora pod głowicą zostaje odczytane i porównane z adresem sektora docelowego. Jeśli identyfikator pasuje, można uzyskać dostęp do pola danych sektora.

DOSTĘP SEKWENCYJNY — zapisywanie lub odczytywanie danych w kolejności sekwencyjnej, na przykład odczytywanie bloków danych zapisanych kolejno na taśmie magnetycznej (przeciwieństwo dostępu swobodnego).

DOSTĘP SWOBODNY — możliwość swobodnego przechodzenia między ścieżkami nośnika pamięciowego. Swobodny dostęp do ścieżek danych zapewniają dyski optyczne, magnetyczne dyski twarde oraz muzyczne dyski CD. Taśmy magnetofonowe umożliwiają natomiast tylko dostęp sekwencyjny (z przewijaniem w tył lub w przód) w celu zlokalizowania przechowywanych danych.

DYSK OPTYCZNY — nośnik pamięciowy, w którym do zapisu i odczytu danych używa się lasera. Zobacz WORM, CD-ROM, CD-R, CD-RW.

DYSK PLATEROWANY CIENKOWARSTWOWY — magnetyczny nośnik pa-mięciowy, którego powierzchnia jest pokryta cienką warstwą metalicznego stopu, a nie tlenkiem metalu.

DYSK WINCHESTER — nazwa kodowa modelu dysku twardego firmy IBM, nadal używana w odniesieniu do technologii i konstrukcji większości tradycyjnych dysków twardych.

DYSKIETKA — plastikowy dysk pokryty nośnikiem magnetycznym i umieszczony w ochronnej osłonie. Występuje w odmianach o średnicy 8 cali, 5,25 cali i licznych rozmiarach poniżej 4 cali. DYSKIETKI mają zwykle dłuższy CZAS DOSTĘPU i mniejszą POJEMNOŚĆ w porównaniu ze STACJAMI DYSKÓW WINCHESTER, ale można je wyjmować ze stacji.

DYSKOWY SYSTEM OPERACYJNY (DOS) — program komputerowy, który stale działa, pełniąc funkcję mediatora między użytkownikiem a PROGRAMAMI APLIKA-CYJNYMI oraz umożliwiając dostęp do danych zapisanych w PLIKACH DYSKOWYCH.EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POJEMNOŚCI — automatyczne przydzielanie danych platformom pamięciowym w oparciu od charakterystykę dostępu i pod-trzymywania danych oraz koszt platformy.

EFEKTYWNY CZAS DOSTĘPU — rzeczywisty czas dostępu do danych. W bibliotece optycznej zawiera zmienne takie jak czas zmiany dysku, czas rozpędzania dysku, czas wyszukiwania oraz szybkość transmisji komputera i aplikacji.

EFEKTYWNY PRZYDZIAŁ POJEMNOŚCI — automatyczne dostarczanie pamięci masowej aplikacjom w oparciu o progi i założenia.

ENTERPRISE STORAGE NETWORK (ESN) — według firmy EMC Corporation jest to zintegrowany pakiet produktów i usług, który ma maksymalnie ułatwiać łączenie heterogenicznych urządzeń oraz zarządzanie firmowymi systemami pamięci masowej i serwerami. Ogólnie rzecz biorąc, ESN to wydzielona, szybka sieć podłączona do systemów pamięciowych, która pozwala na przesyłanie danych między urządzeniami pamięciowymi oraz mainframe’ami i serwerami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>