Słowniczek pojęć część VI

– ETHERNET — standard sprzętu, komunikacji i okablowania w sieciach lokalnych.

– EUROPEAN COMPUTER MANUFACTURERS ASSOCIATION (ECMA) — międzynarodowa organizacja założona w 1961 roku jej celem jest standaryzowanie systemów informatycznych i komunikacyjnych.

– EXTENDED INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE (EISA) — ulepszona architektura magistrali AT, opracowana przez dziewięciu producentów komputerów zgodnych z IBM PC i ogłoszona we wrześniu 1988 roku. EISA zapewnia zgodność wstecz z istniejącymi kartami 8- i 16-bitowymi. Ponadto obsługuje 32-bitowe ścieżki danych, szybkość transmisji rzędu 33 MB/s w przypadku kart peryferyjnych pracujących w trybie Bus Mastering, automatyczną konfigurację i bardziej zaawansowaną metodę adresowania wejścia-wyjścia. Zobacz też AT i ISA.

– FAST ATA — rynkowa nazwa stacji dysków, które obsługują szybką transmisję dysków dzięki implementacji następujących standardów branżowych: programowalne wejście-wyjście (PIO) tryb 3, bezpośredni dostęp do wielu słów pamięci, odczytywanie i zapisywanie wielu sektorów podczas jednego przerwania.

– FAST SCSI — pierwotna specyfikacja SCSI definiowała synchroniczną transmisję danych z szybkością do 5 MB/s. Dzięki nadajnikom-odbiornikom zapewniającym bardziej precyzyjną synchronizację w standardzie SCSI-2 zwiększono szybkość transmisji do 10 MB/s. Urządzenia wykorzystujące tę szybszą synchronizację określa się mianem urządzeń Fast SCSI.

– FAT — zobacz FILE ALLOCA TION TABLE.

– FC-AL — zobacz FIBRE CHANNEL ARBITRATED LOOP (FC-AL).

– FCI — zobacz ZMIANY STRUMIENIA NA CAL.

– FCIP — zobacz FIBRE CHANNEL OVER IP.

– FIBRE CHANNEL — szybki, szeregowy interfejs pamięciowo-sieciowy, który oferuje wysoką wydajność, zwiększoną długość okablowania, elastyczność konfiguracji i skalowalność systemu oraz uproszczone okablowanie. Fibre Channel można uważać za środek transmisji obsługiwanego zbioru poleceń (zwykle poleceń SCSI). W rzeczywistości Fibre Channel nie interpretuje treści przesyłanych informacji. Po prostu pakuje dane w ramki, przenosi je do odpowiednich urządzeń i kontroluje błędy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>