Słowniczek pojęć część VII

– FLUKTUACJA BITOWA — różnica czasu między początkową krawędzią sygnału zapisu a środkiem okna danych.

– FORMAT LOGICZNY — termin ten odnosi się do formatowania niskopoziomowego. W odniesieniu do specyficznych wymagań systemu DOS oznacza translację wykonywaną przez kontroler wtedy, kiedy konfiguracja danych na dysku twardym nie jest zgodna z ograniczeniami formatu DOS-a.

– FORMATOWANIE — zapisywanie na powierzchni dysku magnetycznych wzorów określających położenie ścieżek i sektorów. Dysk musi zawierać te informacje, zanim będzie można na nim zapisać dane. Celem formatowania jest zarejestrowanie danych „nagłówkowych”, które organizują ścieżki w sekwencyjne sektory na powierzchniach dysku. Informacje te nie są nigdy zmieniane podczas zwykłych operacji odczytu- zapisu. Informacje nagłówkowe identyfikują numer sektora i zawierają również ADRES głowicy i cylindra, co pozwala wykrywać błędy adresowania.

– FORMATOWANIE NISKOPOZIOMOWE — pierwszy etap przygotowywania dysku do przechowywania informacji po zakończeniu fizycznej instalacji. Procedura ta uzgadnia konfigurację stacji i kontrolera. W systemie XT formatowanie niskopo- ziomowe zwykle wykonuje się za pomocą dosowego narzędzia debug. W systemie AT używa się narzędzia do zaawansowanej diagnostyki. Istnieje oprogramowanie niezależnych firm, którego można używać do niskopoziomowego formatowania dysków zarówno w systemach XT, jak i AT.

– FORMATOWANIE WYSOKOPOZIOMOWE — formatowanie przeprowadzane przez system operacyjny w celu utworzenia katalogu głównego, tablic alokacji plików i zapisania innych podstawowych informacji konfiguracyjnych. Zobacz też FORMA-TOWANIE NISKOPOZIOMOWE i FAT.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>