Słowniczek pojęć część VIII

– INDEKS (IMPULS INDEKSOWY) — początkowy punkt każdej ścieżki. Impuls indeksowy zapewnia wstępną synchronizację adresowania sektorów na poszczególnych ścieżkach.

– INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE (ISA) — standardowa 16-bitowa magistrala AT, opracowana przez firmę IBM na użytek komputera PC/AT. ISA była jedynym standardem branżowym magistrali komputerów osobistych przed wprowa-dzeniem architektur MCA (MicroChannel Architecture) firmy IBM oraz EISA (Extended Industry Standard Architecture). Zobacz też EISA.

– INFRASTRUKTURA — sprzęt fizyczny (komputery, obudowy, stelaże, okablowanie), z którego składa się system komputerowy.

– INIC JALIZAC JA — zobacz FORMA TO WANIĘ NISKOPOZIOMO WE.

– INICJATOR — urządzenie SCSI, które żąda od innego urządzenia (celu) wykonania pewnego polecenia zwykle komputer działa jako inicjator, a urządzenie peryferyjne

– INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE)

– INSTRUKCJA — najbardziej podstawowe zadanie, jakie wykonuje komputer. Poje-dyncza instrukcja to jedno proste obliczenie przetwarzane przez maszynę. Podczas pracy z komputerem wykonywanych jest kolejno wiele instrukcji, które pozwalają wykonać większe zadanie nadzorowane przez system operacyjny albo oprogramowanie. Zobacz też MIPS.

– INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS (IDE) — interfejs stacji dysków, w którym kontroler jest zintegrowany z elektroniką stacji. Stacji IDE używa się w komputerach zgodnych z IBM PC. Interfejs ten jest również znany pod nazwą ATA.

– INTEGRATOR SYSTEMÓW — osoba lub firma, która łączy różne komponenty i programy w system dostosowany do potrzeb konkretnego klienta.

– INTELIGENTNE URZĄDZENIE PERYFERYJNE — urządzenie peryferyjne z procesorem lub mikroprocesorem, który umożliwia interpretowanie i wykonywanie poleceń, tym samym odciążając komputer i pozwalając mu wykonywać inne zadania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>