Słowniczek pojęć część X

– KONTROLER INTERFEJSU — układ lub obwód, który „tłumaczy” dane i polecenia komputera na postać używaną przez dysk twardy oraz steruje transmisją danych między buforem a komputerem. Zobacz też KONTROLER DYSKU oraz KONTROLER STACJI DYSKÓW.

– KONTROLER STACJI DYSKÓW — elektronika stacji dysków twardych złożona z kontrolera dysku i kontrolera interfejsu. Zobacz też KONTROLER DYSKU i KON-TROLER INTERFEJSU.

– KOPIA LUSTRZANA — metoda przechowywania danych, w których zawartość jednego dysku jest powielana na drugim, tak że oba dyski zawierają te same informacje, co zapewnia nadmiarowość danych. Popularna nazwa macierzy RAID-1.

– KOPIA ZAPASOWA — (1) Kopia programu, dysku lub plików danych. (2) Procedura (często zautomatyzowana) powielania kluczowych plików danych i przechowywania ich w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego odtworzenia plików.

– KOSZT EKSPLOATACJI — cena nabycia sprzętu oraz koszt jego obsługi w prze-widywanym okresie użyteczności.

– KROK — ruch ramienia pozycjonującego mający na celu przeniesienia głowicy do wewnątrz lub na zewnątrz dysku o jedną ścieżkę względem bieżącej pozycji. W trybie buforowanym (stacje z pętlą zamkniętą) ruch głowicy jest opóźniany do chwili otrzymania ostatniego z serii impulsów kroku.

– KRZEM — materiał półprzewodnikowy używany do wytwarzania mikroprocesorów i innych układów scalonych.

– LAN — zobacz SIEĆ LOKALNA.

– LĄDOWANIE I START GŁOWICY — w stacjach Winchester głowica styka się z talerzem, kiedy dysk nie jest włączony. Podczas uruchamiania dysk zaczyna się obracać i kiedy rozpędza się do pełnej prędkości, pod głowicą tworzy się „łożysko powietrzne”. Łożysko to zapobiega mechanicznemu kontaktowi między głowicą a dyskiem.

– LIGHT INTENSITY MODULATION DIRECT OVERWRITE (LIM-DOW) —

– technologia rejestracji optycznej, która pozwala na zapis podczas jednego przebiegu głowicy optycznej ponad nośnikiem. LIM-DOW zwiększa wydajność pamięci optycznej, ale wymaga dość skomplikowanego i drogiego nośnika oraz złożonej procedury zapisu, która zostawia mniejszy margines błędu niż inne technologie optyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>