Słowniczek pojęć część XIII

– ODCZYT Z ZEROWYM OPÓŹNIENIEM — technika zmniejszania opóźnień w transmisji danych z dysku do inicjatora, spowodowanych opóźnieniem rotacyjnym. Dane są odczytywane z dysku w przypadkowej kolejności i przesyłane do hosta, który przywraca właściwą kolejność.

– ODLEW PODSTAWOWY — sztywna struktura, która podtrzymuje mechaniczne podzespoły dysku twardego. Wraz z górną pokrywą tworzy hermetyczną obudowę.

– ODPORNOŚĆ NA BŁĘDY — zdolność systemu do radzenia sobie z wewnętrznymi problemami sprzętowymi (na przykład z awarią dysku) z minimalnym wpływem na dalsze działanie — na przykład poprzez uruchomienie systemu zapasowego.

– ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY — określa wstrząs (wyrażony w jednostkach siły grawitacji, G), jakiemu można poddać dysk bez uszkodzenia go.

– ODPYTYWANIE — technika przydzielania cykli procesora określonym urządzeniom i zadaniom peryferyjnym.

– ODSTĘP MIĘDZY ŚCIEŻKAMI — odstęp między środkami przyległych ścieżek (1 dzielone przez TPI).

– OFFLINE — przetwarzanie danych lub wykonywanie operacji peryferyjnych bez połączenia z procesorem przez MAGISTRALĘ systemową. Zbiór danych, który wymaga ręcznej interwencji — na przykład włożenia dysku lub taśmy do stacji — zanim będzie można uzyskać do niego dostęp. Nośnikami offline są na przykład dyskietka, taśma, CD-ROM.

– ONLINE — zbiór danych, zwykle przechowywany na dysku twardym lub w macierzy, który jest dostępny „od ręki”.

– OPÓŹNIENIE ROTACYJNE — czas, po upływie którego żądany sektor przesuwa się pod głowicę odczytująco-zapisującą. Średnie opóźnienie jest równe połowie czasu potrzebnego na pół obrotu dysku.

– OPROGRAMOWANIE — systemy operacyjne i inne programy (w przeciwieństwie do SPRZĘTU). Instrukcje lub programy, zwykle przechowywane na dyskietkach lub dyskach twardych, które służą do sterowania komputerem albo innym sprzętem.

– OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE (FIRMWARE) — instrukcje i dane trwale zapisane w pamięci przeznaczonej tylko do odczytu, sterujące działaniem komputera. Od oprogramowania odróżnia je to, że nie mogą być zmienione przez programistę.

– OPTICAL STORAGE TECHNOLOGY ASSOCIATION (OSTA) — międzynarodowe stowarzyszenie handlowe, założone w 1992 roku w celu promowania zapisywalnych produktów i technologii optycznych.

– OSADZONE DANE SERWO — informacje przeznaczone dla serwomechanizmu są osadzone lub nałożone na właściwe dane w każdym cylindrze. Sygnały synchronizujące i pozycjonujące przeplatają się z danymi. Sygnały te umożliwiają aktywatorowi dokładne dostrojenie położenia głowic odczytująco-zapisujących.

– PAKIET DYSKÓW — kilka metalowych dysków umieszczonych w pojemniku, który można wyjmować ze stacji dysków. STACJE DYSKÓW WINCHESTER nie mają pa-kietów dysków.

– PAMIĘĆ — dowolne urządzenie lub system, które mogą przechowywać i udostępniać informacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>