Słowniczek pojęć część XIV

– PAMIĘĆ DYSKOWA — system pamięci pomocniczej złożony ze stacji dysków.

– PAMIĘĆ GŁÓWNA — pamięć o dostępie swobodnym, używana przez procesor do przechowywania instrukcji programu oraz danych przetwarzanych przez te instrukcje. Zobacz PAMIĘĆ O DOSTĘPIE SWOBODNYM.

– PAMIĘĆ HOLOGRAFICZNA — technologia optyczna, w której dane są rejestrowane jako hologramy. Hologram jest tworzony przez dwa lasery wycelowane w nośnik. Światło jednego z nich pada na materiał przechodząc przez matrycę migawek LCD, nazywaną „modulatorem światła przestrzennego”. Migawki zamykają się i otwierają w zależności od binarnego wzoru zapisywanej strony. Na przykład matryca o rozdzielczości 1024 x 1024 punkty pozwala zapisać stronę złożoną z miliona bitów. Światło drugiego lasera — lasera odniesienia — pada na jednostkę pamięciową pod kątem i przecina się z laserem danych. Po zmianie kąta i (lub) częstotliwości można utworzyć drugi hologram, nakładający się na pierwszy i zajmujący tę samą przestrzeń. W ten sposób można nałożyć na siebie nawet 10 000 hologramów (stron). W celu odczytania strony na hologram kieruje się tylko laser odniesienia. Światło ulega rozproszeniu na kopii pierwotnych danych i jest odczytywane przez matrycę czujników CCD. Technologia ta jest opracowywana od lat 60. ubiegłego stulecia.

– PAMIĘĆ MASOWA IP — platformy pamięciowe, do których dostęp uzyskuje się za pomocą protokołów opartych na IP, takich jak iSCSI albo iFCP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>