Słowniczek pojęć część XV

– PAMIĘĆ STAŁA (ROM) — układ, który można jednokrotnie zaprogramować. Za-chowuje zapisane informacje nawet po wyłączeniu zasilania. Programowanie pamięci ROM określa się mianem wypalania.

– PAMIĘĆ ULOTNA — pamięć, której zawartość ulega skasowaniu po odłączeniu zasilania. Zwykle PAMIĘĆ GŁÓWNA jest ulotna, a PAMIĘĆ POMOCNICZA — nie-ulotna, i dlatego można używać tej drugiej do trwałego przechowywania programów i danych.

– PARKOWANIE — parkowanie głowic dysku to przesuwanie ich w taki sposób, żeby nie znajdowały się nad obszarem danych talerza. Wiele stacji jest wyposażonych w mechanizm, który automatycznie parkuje głowice po odcięciu zasilania. Użytkownicy starszych dysków musieli uruchamiać specjalne programy do parkowania głowic.

– PARTIAL RESPONSE MAXIMUM LIKELIHOOD (PRML) — metoda wykrywania i próbkowania sygnału generowanego podczas odczytu dysku lub taśmy. Metody PRML używa się w połączeniu z GŁOWICAMI MAGNETOREZYSTYWNYMI (MR), aby uzyskać bardzo dużą GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWĄ nośnika magnetycznego.

– PARTYCJA — część dysku twardego przydzielona konkretnemu systemowi opera-cyjnemu albo aplikacji i traktowana jak jeden wolumin logiczny.

– PARTYCJONOWANIE — metoda dzielenia dysku na obszary używane przez różne dyskowe systemy operacyjne albo obsługiwane przez tablicę alokacji plików (FAT).

– PASEK — ciągły obszar przestrzeni dyskowej. Paski mogą zajmować jeden sektor albo wiele ciągłych sektorów.

– PASKOWANIE — metoda przechowywania danych, w której jednostka danych jest rozproszona na kilku dyskach twardych, co zwiększa szybkość dostępu, ale nie zapewnia nadmiarowości. Czasem nazywane również RAID-0.

– PASMO — ilość danych, które mogą być przesłane określonym kanałem komunika-cyjnym (na przykład między dyskiem twardym a komputerem osobistym) w określonej jednostce czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>